@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_ADM019
Αρχείο Τμήματος Εμπορίου της Γενικής Δ/νσης δια βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  [1967-2007]
Φάκελοι σχετικοί με αγορανομικές παραβάσεις, καταγγελίες ,δειγματοληψίες, αποτελέσματα ελέγχου και αποφάσεις διάθεσης ή απαγόρευσης τροφί...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM019.01.F000001
Φάκελος #001 - "Εισαγωγές αλιευμάτων από Τουρκία Τόμος Β' 2007"  [2007]
Εισαγωγές αλιευμάτων από Τουρκία (δελτία αποστολής - τιμολόγια)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM019.01.F000002
Φάκελος #002 - "Εισαγωγή αλιευμάτων από Τουρκία 2006 τόμος Γ΄-τόμος Α' 2007' "  [2006-2007]
Εισαγωγή αλιευμάτων από Τουρκία (δελτία αποστολής - τιμολόγια)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM019.01.F000003
Φάκελος #003 - "Εισαγωγή αλιευμάτων από Τουρκία Γ' 2007'  [2007]
Εισαγωγή αλιευμάτων από Τουρκία(δελτία αποστολής - τιμολόγια)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM019.01.F000004
Φάκελος #004 - "2005 Γ4 Οικονομικά"  [2005]
Δικαιολογητικά και καταστάσεις πληρωμής, εντολές μετακίνησης εκτός έδρας, ημερολογιακές καταστάσεις κινήσεων προσωπικού εκτός έδρας
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM019.01.F000005
Φάκελος #005 - "Γ4 - έτος 2000 Οικονομικά Εκτέλεση Προϋπολογισμού"  [2000]
Δικαιολογητικά και καταστάσεις πληρωμής
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM019.01.F000006
Φάκελος #006 - "Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου Συντονιστική Επιτροπή Ελέγχου Τροφίμων"  [1997-2001]
Εκθέσεις με αποτελέσματα ελέγχου τροφίμων
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM019.01.F000007
Φάκελος #007 - "2005 Α2 Α3 Α4"  [2005]
Αποφάσεις σχετικά με τη διάθεση ή απαγόρευση τροφίμων στην αγορά
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM019.01.F000008
Φάκελος #008 - "Διατηρητέα από το αρχείο 1967"  [1967]
Πρακτικά της Πρωτοβάθμιας επιτροπής κατατάξεως καταστημάτων σε κατηγορίες, τιμοκατάλογοι εξοχικών κέντρων, αποφάσεις χορηγήσεων αδειών λε...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM019.01.F000009
Φάκελος #009 - "2000 Ζ3 Ζ4 Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου"  [2000]
Kαταστάσεις δειγμάτων, καταγγελίες, διάφορα γενικά έγγραφα, εκδικασθείσες αγορανομικές παραβάσεις
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM019.01.F000010
Φάκελος #010 - "Πρακτικά ΣΕΕΤ έτους 2006"  [2006]
Πρακτικά της συντονιστικής επιτροπής ελέγχου τροφίμων
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM019.01.F000011
Φάκελος #011 - "2007 Συμφωνητικά εκχωρήσεως -ποσά"  [2007]
Iδιωτικές συμβάσεις εκχωρήσεως
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM019.01.F000012
Φάκελος #012 - "2006 Ζ1-Ζ2-Ζ3 Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου"  [2006]
Οδηγός οικονομίας καυσίμου, γενικά έγγραφα, εκδικασθείσες αγορανομικές υποθέσεις, καταστάσεις δειγματοληψιών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM019.01.F000013
Φάκελος #013 - "2005 Ζ1-Ζ2 Ζ3 Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου"  [2005]
Καταστάσεις δειγματοληψιών, διάφορα έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM019.01.F000014
Φάκελος #014 - "2007 Καταγγελίες"  [2007]
καταγγελίες
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM019.01.F000015
Φάκελος #015 - "2004 Ζ1,Ζ2 Ζ3 Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου"  [2004]
Καταστάσεις δειγμάτων, εκδικασθείσες αγορανομικές υποθέσεις,διάφορα έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM019.01.F000016
Φάκελος #016 - "2005 2006 Καταγγελίες"  [2005-2006]
Καταγγελίες, δηλώσεις υπαναχώρησης, αποτελέσματα ελέγχου μετά από καταγγελίες
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM019.01.F000017
Φάκελος #017 - "2007 Ζ1-Ζ2-Ζ3 Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου"  [2007]
Εκδικασθείσες αγορανομικές υποθέσεις, καταστάσεις δειγματοληψιών,διάφορα έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM019.01.F000018
Φάκελος #018 - "Α2 Επιδοτήσεις Κυλινδρόμυλου Β.Α. Μουζάλα 1980,1981,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1998,2000,2001  [1980-2001]
Αποφάσεις διαγραφής προστίμων του Συμβουλίου της Επικρατείας ,αποφάσεις επιστροφής επιδοτήσεων,εντολές πληρωμής, καταστάσεις παραδοθεισών...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM019.01.F000019
Φάκελος #019 - '2002 2003 2004 Καταγγελιών'  [2002-2004]
Αγορανομικές καταγγελίες
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM019.01.F000020
Φάκελος #020 - "2006 Συμφωνητικά εκχωρήσεως ποσά"  [2006]
Ιδιωτικές συμβάσεις εκχωρήσεως διαφόρων ποσών
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα