@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_JUS012
Αρχείο Ειρηνοδικείου Παπάδου  [1985-2002]
Δικογραφίες, αιτήσεις, αποφάσεις, πταίσματα, ατομικοί φάκελοι, ασφαλιστικά, ένορκες βεβαιώσεις, πρακτικά αναβολής και συμβιβασμού
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-LES_JUS012.S01
Σειρά #001 - Δικογραφίες Ειρηνοδικείου Παπάδου  [1991 - 2001]
Δικογραφίες Ειρηνοδικείου Παπάδου
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-LES_JUS012.S02
Σειρά #002 - Αιτήσεις - Αποφάσεις Ειρηνοδικείου Παπάδου  [1991 - 1998]
Αιτήσεις - Αποφάσεις Ειρηνοδικείου Παπάδου
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-LES_JUS012.S03
Σειρά #003 - Πταίσματα   [1996 - 2002]
Πταίσματα
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-LES_JUS012.S04
Σειρά #004 - Ατομικοί φάκελοι  [1985-2005]
Ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων Ειρηνοδικείου Παπάδου
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-LES_JUS012.S05
Σειρά #005 - Ένορκες βεβαιώσεις  [2000-2002]
Ένορκες βεβαιώσεις
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS012.F000010
Φάκελος #010 - ''Πρακτικά αναβολής συμβιβασμού 1992 - 2001''  [1992 - 2001]
Φάκελοι πρακτικών αναβολής συμβιβσμού
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS012.F000016
Φάκελος #016 - ''Φάκελος πράξεων(προδικαστικά) 1985 - 1992''  [1985 - 1992]
Προδικαστικές αποφάσεις - πράξεις(αφορούν υποθέσεις για αυτοψία κλπ)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS012.F000017
Φάκελος #017 - ''Αρχείο 2000 - 2002''  [2000 - 2002]
Αρχείο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Ειρηνοδικείου Παπάδου
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα