@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_BLA001
Αρχείο Εργοστασίου Βυρσοδεψίας Σουρλάγκα  [1870 - 1990]
Το αρχειακό υλικό της βιομηχανίας Σουρλάγκα αποτελείται από έγγραφα που αφορούν τη διαχείριση της διεύθυνσης, τις εμπορικές και επιχειρημ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_BLA001.01.F002583
Φάκελος #2583 - "Τακούνια & Ξυλουργοί 1971"  [1971]
Βιβλίο ημερομισθίων εργατών τακουνιών, ξυλουργών και μαθητευόμενων εργατών τακουνιών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_BLA001.01.F002584
Φάκελος #2584 - "Βιβλίον Ημερομισθίων Κανονικών Αδειών 1980"   [1980 - 1981]
Βιβλίο ημερομισθίων κανονικών αδειών εργατών επανωδερμάτων, εργατών βυρσοδεψείου και διαφόρων εργασιών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_BLA001.01.F002585
Φάκελος #2585 - "Ημερομίσθια Γουνοδερμάτων & Ξυλουργών 1976"  [1976]
Βιβλίο ημερομισθίων ξυλουργών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_BLA001.01.F002586
Φάκελος #2586 - "Σολοδέρματα. Δέρμ. Επιφανείας. Γουνοδέρματα. Δάφοραι Εργασίαι 1978"  [1978]
Βιβλίο ημερομισθίων εργατών σολοδερμάτων, δερμάτων επιφανείας, γουνοδερμάτων, διαφόρων εργασιών και ξυλουργών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_BLA001.01.F002587
Φάκελος #2587 - "Επανωδέρματα 1971"  [1971]
Βιβλίο ημερομισθίων εργατών επανωδερμάτων και μαθητευόμενων εργατών επανωδερμάτων
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_BLA001.01.F002588
Φάκελος #2588 - "1973 Ημερομίσθια Βυρσοδεψείου"  [1973]
Βιβλίο ημερομισθίων εργατών βυρσοδεψείου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_BLA001.01.F002589
Φάκελος #2589 - "1973 Ημερομίσθια Τακουνιών και Ξυλουργών"  [1973]
Βιβλίο ημερομισθίων εργατών τακουνιών, ξυλουργών και μαθητευόμενων εργατών τακουνιών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_BLA001.01.F002590
Φάκελος #2590 - "1972 Τακούνια και Ξυλουργοί"  [1972]
Βιβλίο ημερομισθίων εργατών τακουνιών, ξυλουργών και μαθητευόμενων εργατών τακουνιών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_BLA001.01.F002591
Φάκελος #2591 - "Βιβλίον Αδειών 1972"  [1972]
Βιβλίο αδειών εργατών πικλέ, επανωδερμάτων, βυρσοδεψείου, τακουνιών και ξυλουργών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_BLA001.01.F002592
Φάκελος #2592 - "1972 Ημερομίσθια Επανωδερμάτων"  [1972]
Βιβλίο ημερομισθίων εργατών επανωδερμάτων
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_BLA001.01.F002593
Φάκελος #2593 - "Βιβλίον Αδειών και Επίδομα Αδείας"  [1966 - 1976]
Βιβλίο αδειών και επιδόματος αδείας εργατοϋπαλλήλων
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_BLA001.01.F002594
Φάκελος #2594 - "1974 Ημερομίσθια Βυρσοδεψείου"  [1974]
Βιβλίο ημερομισθίων εργατών σολοδερμάτων και εργατών δερμάτων επιφανείας
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_BLA001.01.F002595
Φάκελος #2595 - Ημερομίσθια εργατών βυρσοδεψείου 1979  [1979]
Βιβλίο ημερομισθίων εργατών βυρσοδεψείου, ξυλουργών και εξωτερικών εργατών διαφόρων εργασιών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_BLA001.01.F002596
Φάκελος #2596 - "Ημερομίσθια Γουνοδερμάτων και Ξυλουργών 1975"  [1975]
Βιβλίο ημερομισθίων ξυλουργών και εργατών γουνοδερμάτων
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_BLA001.01.F002597
Φάκελος #2597 - "1973 Ημερομίσθια Εξωτερικών & Επικούρων"  [1973]
Βιβλίο ημερομισθίων νυχτοφυλάκων, βαρκάρη, φορτοεκφορτωτών, εργατών μηχανουργείου, διαφόρων εργασιών και εργατών σκάλας
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_BLA001.01.F002598
Φάκελος #2598 - "Ημερομίσθια - Βυρσοδεψείον 1976"  [1976]
Βιβλίο ημερομισθίων εργατών σολοδερμάτων και δερμάτων επιφανείας
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_BLA001.01.F002599
Φάκελος #2599 - "1973 Ημερομίσθια Επανωδερμάτων"  [1973]
Βιβλίο ημερομισθίων εργατών επανωδερμάτων
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_BLA001.01.F002600
Φάκελος #2600 - "Βιβλίον αδειών 1981"  [1981]
Βιβλίο ημερομισθίων κανονικών αδειών εργατών επανωδερμάτων, βυρσοδεψείου και διαφόρων εργασιών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_BLA001.01.F002601
Φάκελος #2601 - "1974 Ημερομίσθια Γουνοδερμάτων και Ξυλουργών"  [1974]
Βιβλίο ημερομισθίων εργατών γουνοδερμάτων και ξυλουργών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_BLA001.01.F002602
Φάκελος #2602 - "Ημερομίσθια Βυρσοδεψείου 1975"  [1975]
Βιβλίο ημερομισθίων εργατών σολοδερμάτων και δερμάτων επιφανείας
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5 ...47   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα