@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_JUS010
Αρχείο Ειρηνοδικείου Πολυχνίτου  [1977 - 2002]
Δικογραφίες & Αποφάσεις Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (Ποινικά), Δικογραφίες Πταισματοδικείου (Πταίσματα), Δικογραφίες Πολιτικών Υποθέσεων...
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-LES_JUS010.S01
Σειρά #001 - Δικογραφίες Μονομελούς  [1978 - 2002]
Δικογραφίες Μονομελούς
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-LES_JUS010.S02
Σειρά #002 - Άποφάσεις Μονομελούς  [1978 - 2002]
Άποφάσεις Μονομελούς
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-LES_JUS010.S03
Σειρά #003 - Δικογραφίες Πταισματοδικείου  [1977 - 2002]
Δικογραφίες Πταισματοδικείου
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-LES_JUS010.S04
Σειρά #004 - Δικογραφίες Πολιτικών υποθέσεων  [1983 - 2002]
Δικογραφίες Πολιτικών υποθέσεων
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-LES_JUS010.S05
Σειρά #005 - Αγωγές τακτικής διαδικασίας  [1977 - 2002]
Αγωγές τακτικής διαδικασίας
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-LES_JUS010.S06
Σειρά #006 - Εκθέσεις και πράξεις  [1990 - 2002]
Εκθέσεις και πράξεις
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-LES_JUS010.S07
Σειρά #007 - Προγράμματα πλειστηριασμού και εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης  [1977 - 2002]
Προγράμματα πλειστηριασμού και εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-LES_JUS010.S08
Σειρά #008 - Αποφάσεις και πρακτικά τακτικής διαδικασίας  [1977 - 2002]
Αποφάσεις και πρακτικά τακτικής διαδικασίας
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-LES_JUS010.S09
Σειρά #009 - Αποφάσεις και πρακτικά ειδικής διαδικασίας  [1977 - 2002]
Αποφάσεις και πρακτικά ειδικής διαδικασίας
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-LES_JUS010.S10
Σειρά #010 - Πρακτικά αναβολής και συμβιβασμού  [1977 - 2012]
Πρακτικά αναβολής και συμβιβασμού
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-LES_JUS010.S11
Σειρά #011 - Ματαιωθείσες υποθέσεις  [1977 - 1992]
Ματαιωθείσες υποθέσεις
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-LES_JUS010.S12
Σειρά #012 - Αγωγές ειδικής διαδικασίας και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων  [1977 - 2002]
Αγωγές ειδικής διαδικασίας και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-LES_JUS010.S13
Σειρά #013 - Δικογραφίες Ειρηνοδικείου  [1977 - 1982]
Δικογραφίες Ειρηνοδικείου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS010.03.F000044
Φάκελος #044 - ''Φάκελλος Αλληλογραφίας Μονομελούς Πολιχνίτου Α' Πινάκων κινήσεως του Μονομελόυς Πολιχνίτου''
Αλληλογραφία Μονομελούς Α' Πινάκων κινήσεως του Μονομελούς
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS010.03.F000046
Φάκελος #046 - ''Φάκελλος Δικογραφιών Αγροτικών Υποθέσεων έτος 1978''  [1978]
Δικογραφίες Αγροτικών Υποθέσεων
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS010.03.F000047
Φάκελος #047 - ''Φάκελλος Δικογραφιών Αστυνομικών Υποθέσεων έτος 1979''  [1979]
Δικογραφίες Αστυνομικών Υποθέσεων
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS010.03.F000098
Φάκελος #098 - "Πράξεις Αρθρ. 341/4 κ.πολ.Δικ. 1986 - "  [1986]
Πράξεις του Άρθρου 341 Παράγραφος 4 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS010.03.F000113
Φάκελος #113 - "Αποφάσεις μικροδιαφορών 1977 - "  [1977 - 2002]
Αποφάσεις μικροδιαφορών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS010.03.F000114
Φάκελος #114 - "Αγωγές μικροδιαφορών έτος 1977 - 2004"  [1977 - 2004]
Αγωγές μικροδιαφορών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS010.03.F000117
Φάκελος #117 - "Φάκελλος αποφάσεων πταισματοδικ. έτος 1977 1-231"  [1977]
Αποφάσεις Πταισματοδικείου
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα