@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_ADM002
Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Μυτιλήνης "Οδυσσέας Ελύτης"  [1989 - 2004]
Διοικητικά έγγραφα του Κρατικού Αερολιμένα Μυτιλήνης "Οδυσσέας Ελύτης": Αρχείο τμήματος Γραμματείας (ΥΠ/1), Αρχείο Οικονομικού Τμήματος (...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM002.01.F000001
Φάκελος #001 - ΥΠ/1 (Τμήμα Γραμματείας) - Εισερχόμενα ετών 2002 - 2003  [2002 - 2003]
Εισερχόμενα έγγραφα του Κρατικού Αερολιμένα Μυτιλήνης-Τμήμα Γραμματείας που στάλθηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών-Υπηρεσί...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM002.01.F000002
Φάκελος #002 - ΥΠ/1 (Τμήμα Γραμματείας) - Εισερχόμενα έτους 2004  [2004]
Εισερχόμενα έγγραφα του Κρατικού Αερολιμένα Μυτιλήνης-Τμήμα Γραμματείας που στάλθηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών-Υπηρεσί...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM002.01.F000003
Φάκελος #003 - ΥΠ/1 (Τμήμα Γραμματείας) - Εισερχόμενα ετών 2000 - 2002  [2000 - 2002]
Εισερχόμενα έγγραφα του Κρατικού Αερολιμένα Μυτιλήνης-Τμήμα Γραμματείας που στάλθηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών-Υπηρεσί...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM002.01.F000004
Φάκελος #004 - ΥΠ/1 (Τμήμα Γραμματείας) - Κ.Μ.Υ. για εισερχόμενα ετών 2000 - 2004  [2000 - 2004]
Κατάσταση μεταφερομένου υλικού (Κ.Μ.Υ.) που συντάχθηκε από το Τμήμα Γραμματείας του Κρατικού Αερολιμένα Μυτιλήνης και περιλαμβάνει τα εισ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM002.01.F000005
Φάκελος #005 - ΥΠ/1 (Τμήμα Γραμματείας) - Εισερχόμενα έτους 2003  [2003]
Εισερχόμενα έγγραφα του Κρατικού Αερολιμένα Μυτιλήνης-Τμήμα Γραμματείας που στάλθηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών-Υπηρεσί...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM002.01.F000006
Φάκελος #006 - ΥΠ/1 (Τμήμα Γραμματείας) ετών 2001- 2002  [2001-2002]
Εισερχόμενα έγγραφα του Κρατικού Αερολιμένα Μυτιλήνης-Τμήμα Γραμματείας που στάλθηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών-Υπηρεσί...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM002.01.F000007
Φάκελος #007 - ΥΠ/1 (Τμήμα Γραμματείας) - Εισερχόμενα ετών 2000-2001  [2000 - 2001]
Εισερχόμενα έγγραφα του Κρατικού Αερολιμένα Μυτιλήνης-Τμήμα Γραμματείας που στάλθηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών-Υπηρεσί...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM002.01.F000008
Φάκελος #008 - ΥΠ/1 (Τμήμα Γραμματείας) - Διάφορα έγγραφα ετών 1998 - 2003  [1998 - 2003]
Διάφορα εισερχόμενα έγγραφα του Κρατικού Αερολιμένα Μυτιλήνης: ενημερωτικά έγγραφα, διαβιβάσεις προγραμμάτων, ωράρια λειτουργίας, ευχές κλπ.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM002.01.F000009
Φάκελος #009 - ΥΠ/9 (Οικονομικό Τμήμα) - Δαπάνες έτους 2004  [2004]
Δαπάνες: Διαβίβαση δικαιολογητικών δαπάνης για εργασίες και προμήθεια υλικών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM002.01.F000010
Φάκελος #010 - ΥΠ/9 (Οικονομικό Τμήμα) - Δαπάνες έτους 2004  [2004]
Δαπάνες: Διαβίβαση δικαιολογητικών δαπάνης για εργασίες και προμήθεια υλικών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM002.01.F000011
Φάκελος #011 - ΥΠ/9 (Οικονομικό Τμήμα) - Δαπάνες και πιστώσεις ετών 2003-2004  [2003 - 2004]
Δαπάνες-Πιστώσεις: Διαβίβαση και έγκριση δαπάνης, διάθεση, έγκριση και χορήγηση πίστωσης, αιτήσεις δαπανών και πιστώσεων
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM002.01.F000012
Φάκελος #012 - ΥΠ/9 (Οικονομικό Τμήμα) - Δαπάνες έτους 2004  [2004]
Δαπάνες: Διαβίβαση δικαιολογητικών και έγκριση δαπάνης, στέγαση υπαλλήλων σε οικήματα Αερ/νων κ.α.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM002.01.F000013
Φάκελος #013 - ΥΠ/9 (Οικονομικό Τμήμα) - Δαπάνες έτους 2004  [2004]
Δαπάνες: Διαβίβαση δικαιολογητικών δαπάνης για εργασίες και προμήθεια υλικών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM002.01.F000014
Φάκελος #014 - ΥΠ/9 (Οικονομικό Τμήμα) - Δαπάνες ετών 2001 - 2002 (κυρίως 2002)  [2001 - 2002]
Δαπάνες: Διαβίβαση δικαιολογητικών δαπάνης για εργασίες και προμήθεια υλικών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM002.01.F000015
Φάκελος #015 - ΥΠ/9 (Οικονομικό Τμήμα) - Δαπάνες έτους 2002  [2002]
Δαπάνες-Πιστώσεις: Αιτήσεις δαπανών Α΄-Β΄ Εξαμήνου 2002, Αιτήσεις πίστωσης, Εγκρίσεις Δαπανών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM002.01.F000016
Φάκελος #016 - ΥΠ/9 (Οικονομικό Τμήμα) - Δαπάνες έτους 2003  [2003]
Δαπάνες: Διαβίβαση-επαναυποβολή-επιστροφή και επαναφορά δικαιολογητικών δαπάνης για εργασίες και προμήθεια υλικών.Εγκρίσεις υπηρεσιακής ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM002.01.F000017
Φάκελος #017 - ΥΠ/9 (Οικονομικό Τμήμα) - Δαπάνες έτους 2003  [2003]
Δαπάνες-Πιστώσεις: Εγκρίσεις δαπανών,αιτήσεις δαπανών,αιτήσεις διάθεσης πίστωσης,διαθέσεις πίστωσης και ορθές επαναλήψεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM002.01.F000018
Φάκελος #018 - ΥΠ/9 (Οικονομικό Τμήμα) - Δαπάνες ετών 1998-2004 (κυρίως έτους 2003)  [1998 - 2004]
Δαπάνες: Διαβιβάσεις δικαιολογητικών δαπάνης,διαθέσεις δαπανών και πίστωσης,ανάκληση πίστωσης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM002.01.F000019
Φάκελος #019 - ΥΠ/10 (Τμήμα Διαχείρισης Υλικού) - Διαχείριση υλικών έτους 1989  [1989]
Διαχείριση Υλικού: Προμήθεια-Αποστολή-Χορήγηση-Παραλαβή υλικού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM002.01.F000020
Φάκελος #020 - ΥΠ/10 (Τμήμα Διαχείρισης Υλικού) - Διαχείριση υλικών ετών 1989-1993 (κυρίως έτους 1992)  [1989 - 1993]
Διαχείριση Υλικού: Προμήθεια-Αποστολή-Χορήγηση-Παραλαβή υλικού.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα