@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAK
Αρχεία Ν. Λακωνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_EDU014
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βασαρά  [1916 -1942]
Το Αρχείο απαρτίζεται από δέκα (10) χειρόγραφα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου Βασαρά
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU014.01.F000001
Φάκελος #001 - Μαθητολόγιο (Αρρένων)  [1900 - 1916]
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU014.01.F000003
Φάκελος #003 - Μαθητολόγιο (Πλήρους Θηλέων)  [1915 -1929]
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU014.01.F000004
Φάκελος #004 - Μαθητολόγιο (Τριτάξιο Μικτό)  [1932-1938]
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU014.01.F000005
Φάκελος #005 - Γενικός Έλεγχος (Αρρένων)  [1898-1913]
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU014.01.F000006
Φάκελος #006 - Γενικός Έλεγχος (Θηλέων)  [1914-1926]
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU014.01.F000007
Φάκελος #007 - Γενικός Έλεγχος (Αρρένων)  [1914-1926]
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU014.01.F000008
Φάκελος #008 - Γενικός Έλεγχος (Αρρένων)  [1927-1938]
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU014.01.F000009
Φάκελος #009 - Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής  [1919 - 1938]
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα