@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAK
Αρχεία Ν. Λακωνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_EDU019
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βρονταμά  [1913 - 1942]
Το Αρχείο απαρτίζεται από χειρόγραφα βιβλία (μαθητόλόγια και γενικούς ελέγχους) του Δημοτικού Σχολείου Βρονταμά.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU019.01.F000001
Φάκελος #001 - Μαθητολόγιο (Αρρένων)  [1913-1925]
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU019.01.F000002
Φάκελος #002 - Μαθητολόγιο (Αρρένων)  [1926 -1933]
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU019.01.F000004
Φάκελος #004 - Γενικός Έλεγχος (Αρρένων)  [1916 - 1925]
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU019.01.F000005
Φάκελος #005 - Γενικός Έλεγχος  [1929-1935]
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU019.01.F000006
Φάκελος #006 - Γενικός Έλεγχος  [1934-1940]
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU019.01.F000007
Φάκελος #007 - Μαθητολόγιο   [1940-1941]
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα