@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-GRE
Αρχεία Ν. Γρεβενών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-GRE_EDU007
Αρχείο Νηπιαγωγείου Καρπερού  [1951 - 1998]
Αλληολογραφία, προϋπολογισμοί - απολογισμοί, τεχνικά, σχολική Εφορεία, πρωτόκολλα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU007.01.F000001
Φάκελος #001 - Αλληλογραφία  [1956 - 1960]
Εισερχόμενα από την Επιθεώρηση Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Περιφέρειας Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU007.01.F000002
Φάκελος #002 - Αλληλογραφία  [1956 - 1960]
Εισερχόμενα από την Επιθεώρηση Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Περιφέρειας Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU007.01.F000003
Φάκελος #003 - Αλληλογραφία  [1966 - 1969]
Εισερχόμενα από την Επιθεώρηση Πρωτοβάθμιου(μετέπειτα Δημοτικής) Εκπαίδευσης Περιφέρειας Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU007.01.F000004
Φάκελος #004 - Αλληλογραφία  [1970 - 1972]
Εισερχόμενα από την Επιθεώρηση Δημοτικής Εκπαίδευσης Περιφέρειας Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU007.01.F000005
Φάκελος #005 - Αλληλογραφία  [1972 - 1973]
Εισερχόμενα από την Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης της Νομαρχίας Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU007.01.F000006
Φάκελος #006 - Αλληλογραφία  [1974 - 1975]
Εισερχόμενα από την Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης (μετέπειτα Επιθεώρηση Δημοτικής Εκπαίδευσης Α΄Περιφέρειας Γρεβενών) της Νομαρχίας Γρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU007.01.F000007
Φάκελος #007 - Αλληλογραφία  [1980 - 1983]
Εισερχόμενα από την Α΄Επιθεώρηση Δημοτικής Εκπαίδευσης (μετέπειτα Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης ) της Νομαρχίας Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU007.01.F000008
Φάκελος #008 - Αλληλογραφία  [1980 - 1983]
Εισερχόμενα από την Α΄Επιθεώρηση Δημοτικής Εκπαίδευσης (μετέπειτα Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης ) της Νομαρχίας Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU007.01.F000009
Φάκελος #009 - Αλληλογραφία  [1984 - 1990]
Εισερχόμενα από την Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης (μετέπειτα Πρωτοβάθμιας ) της Νομαρχίας Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU007.01.F000010
Φάκελος #010 - Αλληλογραφία  [1991 - 1992, 1995 - 1998]
Εισερχόμενα από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Νομαρχίας Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU007.01.F000011
Φάκελος #011 - Αλληλογραφία  [1956 - 1966, 1958, 1970 - 1976, 1982, 1991, 1998]
Εισερχόμενα διάφορα (Σύλλογος Διδασκάλων και Νηπιαγωγών, Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης της Νομαρχίας Τρικάλων, Υπουργείου Παιδείας,...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU007.01.F000012
Φάκελος #012 - Τεχνικά  [1958 - 1962, 1975 - 1977]
Τεχνικά (aλληλογραφία, πρακτικά, συμφωνητικά, επιμετρήσεις, λογαριασμοί, κ.α περί επισκευής και αποπεράτωσης διδακτηρίου).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU007.01.F000013
Φάκελος #013 - Εξερχόμενα  [1951, 1956 - 1959, 1966, 1968 - 1974]
Εξερχόμενα (αλληλογραφία,πίνακες,στατιστικά, κ.α.).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU007.01.F000014
Φάκελος #014 - Εξερχόμενα  [1955 - 1961, 1963, 1967 - 1972, 1974 - 1980, 1983]
Εξερχόμενα (αλληλογραφία, πίνακες, στατιστικά, κ.α.), πράξεις και πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής, αλληλογραφία σχολικής Εφορείας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU007.01.F000015
Φάκελος #015 - Προυπολογισμοί, απολογισμοί, πρακτικά, διπλότυπα είσπραξεις κ.α. Σχολικής Εφορείας  [1955 - 1960]
Προυπολογισμοί, απολογισμοί, πρακτικά, διπλότυπα είσπραξεις κ.α. Σχολικής Εφορείας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU007.01.F000016
Φάκελος #016 - Προυπολογισμοί, απολογισμοί, δικαιολογητικά, χρηματικά εντάλματα και διπλότυπα είσπραξεις κ.α. Σχολικής Εφορίας  [1961 - 1964]
Προυπολογισμοί, απολογισμοί, δικαιολογητικά, χρηματικά εντάλματα και διπλότυπα είσπραξεις κ.α. Σχολικής Εφορίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU007.01.F000017
Φάκελος #017 - Προυπολογισμοί, απολογισμοί, δικαιολογητικά, πρακτικά κ.α. Σχολικής Εφορίας  [1965 - 1970]
Προυπολογισμοί, απολογισμοί, δικαιολογητικά, πρακτικά κ.α. Σχολικής Εφορίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU007.01.F000018
Φάκελος #018 - Προυπολογισμοί, απολογισμοί, δικαιολογητικά, πρακτικά κ.α. Σχολικής Εφορίας  [1971 - 1973]
Προυπολογισμοί, απολογισμοί, δικαιολογητικά, πρακτικά κ.α. Σχολικής Εφορίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU007.01.F000019
Φάκελος #019 - Προυπολογισμοί, απολογισμοί, δικαιολογητικά, πρακτικά κ.α. Σχολικής Εφορίας  [1974 - 1977]
Προυπολογισμοί, απολογισμοί, δικαιολογητικά, πρακτικά κ.α. Σχολικής Εφορίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU007.01.F000020
Φάκελος #020 - Προυπολογισμοί, απολογισμοί, δικαιολογητικά, πρακτικά κ.α. Σχολικής Εφορίας  [1978 - 1982]
Προυπολογισμοί, απολογισμοί, δικαιολογητικά, πρακτικά κ.α. Σχολικής Εφορίας.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα