@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-GRE
Αρχεία Ν. Γρεβενών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-GRE_EDU006
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καρπερού  [1924 - 2003]
Αλληλογραφία, προϋπολογισμοί - απολογισμοί, φάκελος παλαιού διδακτηρίου, μαθητικά συσσίτια, πρωτόκολλα, μαθητολόγια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU006.01.F000001
Φάκελος #001 - Αλληλογραφία  [1950 - 1953]
Αλληλογραφία με την Επιθεώρηση Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Περιφέρειας Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU006.01.F000002
Φάκελος #002 - Αλληλογραφία  [1954 - 1960]
Αλληλογραφία με την Επιθεώρηση Στοιχειώδους Εκπαίδευσης, τον Σχολίατρο και την Επιθεώρηση Σωματικής Αγωγής.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU006.01.F000003
Φάκελος #003 - Εισερχόμενα από την Επιθεώρηση Στοιχειώδους Εκπαίδευσης και την Επιθεώρηση Σωματικής Αγωγής  [1960 - 1964]
Εισερχόμενα από την Επιθεώρηση Στοιχειώδους Εκπαίδευσης και την Επιθεώρηση Σωματικής Αγωγής.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU006.01.F000004
Φάκελος #004 - Εισερχόμενα από την Επιθεώρηση Δημοτικής Εκπαίδευσης Περιφέρειας Γρεβενών  [1967 - 1970]
Εισερχόμενα από την Επιθεώρηση Δημοτικής Εκπαίδευσης Περιφέρειας Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU006.01.F000005
Φάκελος #005 - Εισερχόμενα από την Επιθεώρηση Δημοτικής Εκπαίδευσης Περιφέρειας Γρεβενών και τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Γρεβενών (μετονομασία)  [1970 - 1972]
Εισερχόμενα από την Επιθεώρηση Δημοτικής Εκπαίδευσης Περιφέρειας Γρεβενών και τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Γρεβενών (μετο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU006.01.F000006
Φάκελος #006 - Εισερχόμενα από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Γρεβενών   [1974 - 1976]
Εισερχόμενα από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU006.01.F000007
Φάκελος #007 - Εισερχόμενα από τη Α΄ Επιθεώρηση Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Γρεβενών (μετονομασία)  [1976 - 1978]
Εισερχόμενα από τη Α΄ Επιθεώρηση Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Γρεβενών (μετονομασία).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU006.01.F000008
Φάκελος #008 - Εισερχόμενα από τη Α΄ Επιθεώρηση Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Γρεβενών (μετονομασία)  [1976 - 1978]
Εισερχόμενα από τη Α΄ Επιθεώρηση Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Γρεβενών (μετονομασία).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU006.01.F000009
Φάκελος #009 - Εισερχόμενα από τη Α΄ Επιθεώρηση Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Γρεβενών (μετονομασία)  [1978 - 1981]
Εισερχόμενα από τη Α΄ Επιθεώρηση Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Γρεβενών (μετονομασία).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU006.01.F000010
Φάκελος #010 - Εισερχόμενα  [1971 - 1980, 1986 - 1990]
Εισερχόμενα από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Γρεβενών (μετονομασία).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU006.01.F000011
Φάκελος #011 - Εισερχόμενα   [1991 - 1993]
Εισερχόμενα από τη Διεύθυνση Α΄ Εκπαίδευσης Νομαρχίας Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU006.01.F000012
Φάκελος #012 - Εισερχόμενα   [1994 - 1995]
Εισερχόμενα από τη Διεύθυνση Α΄ Εκπαίδευσης Νομαρχίας Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU006.01.F000013
Φάκελος #013 - Εισερχόμενα   [1996 - 1997]
Εισερχόμενα από τη Διεύθυνση Α΄ Εκπαίδευσης Νομαρχίας Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU006.01.F000014
Φάκελος #014 - Εισερχόμενα   [1998 - 1999]
Εισερχόμενα από τη Διεύθυνση Α΄ Εκπαίδευσης Ν.Α. Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU006.01.F000015
Φάκελος #015 - Εισερχόμενα   [1999 - 2000]
Εισερχόμενα από τη Διεύθυνση Α΄ Εκπαίδευσης ΝΑ Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU006.01.F000016
Φάκελος #016 - Εισερχόμενα   [2001 - 2002]
Εισερχόμενα από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU006.01.F000017
Φάκελος #017 - Εισερχόμενα  [2002]
Εισερχόμενα από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU006.01.F000018
Φάκελος #018 - Εισερχόμενα  [2003]
Εισερχόμενα από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU006.01.F000019
Φάκελος #019 - Σύλλογος Δασκάλων-Νηπιαγωγών Ν. Γρεβενών  [1950 - 1952, 1954, 1958 - 1959, 1964 - 1965, 1968 - 1969, 1981, 1983 - 1984, 1988 - 1993]
Εισερχόμενα από το Σύλλογο Δασκάλων-Νηπιαγωγών Ν. Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU006.01.F000020
Φάκελος #020 - Σύλλογος Δασκάλων-Νηπιαγωγών Ν. Γρεβενών  [1994 - 2003]
Εισερχόμενα από το Σύλλογο Δασκάλων-Νηπιαγωγών Ν. Γρεβενών.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα