@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-GRE
Αρχεία Ν. Γρεβενών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-GRE_ADM006
Αρχείο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Γρεβενών  [1982 - 2004]
Τελωνεία, Αγορανομία, πρακτικά, οικονομικά, διοικητικά, επιμορφωτικά και αναπτυξιακά προγράμματα, εκθέσεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM006.01.F000001
Φάκελος #001 - Οικονομικά   [1987 - 1888, 1990, 1992 - 1993, 1996, 1999]
Αλληλογραφία με τη Διεύθυνση ΦΠΑ.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM006.01.F000002
Φάκελος #002 - Οικονομικά  [1983 - 1989]
Οικονομικά.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM006.01.F000003
Φάκελος #003 - Οικονομικά  [1990 - 1992]
Οικονομικά.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM006.01.F000004
Φάκελος #004 - Οικονομικά  [1993 - 1995, 1997 - 2003]
Οικονομικά.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM006.01.F000005
Φάκελος #005 - Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί  [1982 - 1984, 1986 - 1987, 1990 - 1992, 1994 - 1997]
Προϋπολογισμοί - απολογισμοί.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM006.01.F000006
Φάκελος #006 - Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί  [1998 - 2002]
Προϋπολογισμοί - απολογισμοί.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM006.01.F000007
Φάκελος #007 - Εκθέσεις  [1992 - 1994]
Αλληλογραφία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και του Ο.Π.Ε. για εμπορικές εκθέσεις εσωτερικού - εξωτερικού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM006.01.F000008
Φάκελος #008 - Εκθέσεις  [1995 - 1997, 2000]
Αλληλογραφία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Ελληνική Πρεσβεία στη Βηρυτό, ετερείες διοργανώσεως εκθέσεω...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM006.01.F000009
Φάκελος #009 - Εταιρείες  [1983, 1994 - 1995, 2001, 2004]
Αλληλογραφία του Επιμελητηρίου με το κέντρο Διαβαλκανικής Συνεργασίας, την ΑΝΕΜ, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας κ.α., περί συστάσεων ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM006.01.F000010
Φάκελος #010 - Αγορονομία  [1985 - 1988, 1990 - 1993]
Αλληλογραφία με τη Διεύθυνση Εμπορίου του Υπουργείου εμπορείου, τη Νομαρχία Γρεβενών και τη Αγορανομική Επιτροπή.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM006.01.F000011
Φάκελος #011 - Αλληλογραφία  [1983, 1986, 1991 - 1992]
Αλληλογραφία της Κεντρικής ένωσης επιμελητηρίων προς όλα τα επιμελητήρια της χώρας για ενημερώσεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM006.01.F000012
Φάκελος #012 - Αλληλογραφία  [1993 - 1994, 1996 - 1997, 1999, 2001 - 2003]
Αλληλογραφία της Κεντρικής ένωσης επιμελητηρίων προς όλα τα επιμελητήρια της χώρας για ενημερώσεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM006.01.F000013
Φάκελος #013 - Αλληλογραφία  [1984 - 1987, 1991 - 1992, 1994 - 1997, 1999, 2001, 2003]
Διάφορα επιμελητηρία της Ελλάδος προς το επιμελητήριο Γρεβενών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM006.01.F000014
Φάκελος #014 - Αλληλογραφία  [1983 - 1987, 1990 - 2000, 2002]
Αλληλογραφία με το αντιπροσωπευτικό γραφείο των εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές κοινότητες, εξερχόμε...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM006.01.F000015
Φάκελος #015 - Εξαγωγές εμπορευμάτων  [1983 - 1985, 1987, 1992 - 1994, 2004]
Εξαγωγές εμπορευμάτων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM006.01.F000016
Φάκελος #016 - Επιμορφωτικά και Αναπτυξιακά προγράμματα  [1987, 1991 - 1992, 1994 - 1995]
Επιμορφωτικά και Αναπτυξιακά προγράμματα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM006.01.F000017
Φάκελος #017 - Επιμορφωτικά και Αναπτυξιακά προγράμματα  [1996, 1999 - 2003]
Επιμορφωτικά και Αναπτυξιακά προγράμματα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM006.01.F000018
Φάκελος #018 - Τελωνεία   [1991 - 1993]
Αλληλογραφία με το Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Δασμολογική.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM006.01.F000019
Φάκελος #019 - Τελωνεία  [1991 - 1995, 1997, 1999 - 2000]
Αλληλογραφία με το Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση 3η προσ. Τελωνείων, κ.α. Αλληλογραφία με το Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση 17ου Δασ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM006.01.F000020
Φάκελος #020 - Τελωνεία  [1990 - 1995, 1997, 1999, 2004]
Αλληλογραφία με το Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση 19η Τελ. Διαδικασιών.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα