@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-GRE
Αρχεία Ν. Γρεβενών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-GRE_EDU005
Αρχείο Δημοτικών Σχολείων Αγίων Θεοδώρων, Αιμιλιανού, Διάκου, Δεσπότη, Μελισσίου και Γεωργίτσης  [1949 - 2002]
Αλληλογραφία, απολογισμοί, πρωτόκολλα, μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU005.01.F000001
Φάκελος #001 - Εξερχόμενα  [1987 - 2002]
Εξερχόμενα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU005.01.F000002
Φάκελος #002 - Αλληλογραφία  [1990 - 1991, 1997 - 1998]
Εισερχόμενα (από Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,Υπουργειό Παιδείας κ.α.).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU005.01.F000003
Φάκελος #003 - Αλληλογραφία  [1999 - 2000]
Εισερχόμενα (από Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,Υπουργειό Παιδείας κ.α.).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU005.01.F000004
Φάκελος #004 - Κινητή και ακίνητη περιουσία, αντισεισμικός σχεδιασμός, δημοπρασίες σχολικών αγρών, προυπολογισμοί, οικονομικά διάφορα  [1978 - 1986, 1989 - 1995, 1998 - 1999, 2002]
Κινητή και ακίνητη περιουσία, αντισεισμικός σχεδιασμός, δημοπρασίες σχολικών αγρών, προϋπολογισμοί, οικονομικά διάφορα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU005.01.F000005
Φάκελος #005 - Απολογιστικά στοιχεία  [1987, 1990 - 1991, 1995, 1997 - 1998]
Απολογιστικά στοιχεία.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU005.01.F000006
Φάκελος #006 - Βιβλίο εσόδων-εξόδων, διπλότυπα είσπραξης Σχολικής Εφορείας, διπλότυπα αποδείξεων πληρωμής  [1979, 1982 - 1993]
Βιβλίο εσόδων- εξόδων, διπλότυπα είσπραξης Σχολικής Εφορείας, διπλότυπα αποδείξεων πληρωμής.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU005.01.F000007
Φάκελος #007 - Πρωτόκολλο, βιβλίο υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, βιβλίο πράξεων Σχολικής Εφορείας  [1973 - 1997]
Πρωτόκολλο, βιβλίο υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, βιβλίο πράξεων Σχολικής Εφορείας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU005.01.F000008
Φάκελος #008 - Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών, μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, βιβλίο υλικού, βιβλίο εσόδων - εξόδων, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής  [1950 - 1978, 1980 - 1982]
Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών, μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, βιβλίο υλικού, βιβλίο εσόδων - εξόδων, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU005.01.F000009
Φάκελος #009 - Γενικός 'ελεγχος, μαθητολόγιο νυχτερινής σχολής, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών  [1949 - 1974]
Γενικός 'ελεγχος, μαθητολόγιο νυχτερινής σχολής, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU005.01.F000010
Φάκελος #010 - Γενικός έλεγχος, μαθητολόγιο, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών  [1957 - 1977]
Γενικός έλεγχος, μαθητολόγιο, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU005.01.F000011
Φάκελος #011 - Γενικός έλεγχος, μαθητολόγιο, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, γενικός έλεγχος και μαθητολόγιο νυχτερινής σχολής  [1950 - 1972]
Γενικός έλεγχος, μαθητολόγιο, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, γενικός έλεγχος και μαθητολόγιο νυχτερινής σχολής.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU005.01.F000012
Φάκελος #012 - Γενικός έλεγχος, μαθητολόγιο, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, γενικός έλεγχος και μαθητολόγιο νυχτερινής σχολής  [1950 - 1972]
Γενικός έλεγχος, μαθητολόγιο, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, γενικός έλεγχος και μαθητολόγιο νυχτερινής σχολής.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα