@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAK
Αρχεία Ν. Λακωνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_EDU003.1
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Κωνσταντίνου Αγόριανης  [1916-1946]
Το Αρχείο απαρτίζεται από επτά (7) χειρόγραφα βιβλία (μαθητολόγια και γενικούς ελέγχους)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU003.1.01.F000001
Φάκελος #001 - Μαθητολόγιο  [1916 - 1917 ]
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU003.1.01.F000002
Φάκελος #002 - Μαθητολόγιο  [1924-1935]
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU003.1.01.F000003
Φάκελος #003 - Μαθητολόγιο  [1935 -1946]
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU003.1.01.F000004
Φάκελος #004 - Γενικός Έλεγχος   [1912-1925]
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU003.1.01.F000005
Φάκελος #005 - Γενικός Έλεγχος   [1925-1930]
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU003.1.01.F000006
Φάκελος #006 - Γενικός Έλεγχος   [1930-1935]
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU003.1.01.F000007
Φάκελος #007 - Γενικός Έλεγχος   [1935-1946]
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα