@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-GRE
Αρχεία Ν. Γρεβενών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-GRE_EDU003
Αρχείο Δημοτικού σχολείου Φελλίου  [1949 - 1998]
Αλληλογραφία, ενδεικτικά, μαθητικά συσσίτια, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU003.01.F000001
Φάκελος #001 - Αλληλογραφία  [1974 - 1975]
Εισερχόμενα από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης της Νομαρχίας Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU003.01.F000002
Φάκελος #002 - Αλληλογραφία  [1976 - 1978]
Εισερχόμενα από την Επιθεώρηση Δημοτικής Εκπαίδευσης της Νομαρχίας Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU003.01.F000003
Φάκελος #003 - Αλληλογραφία  [1979 - 1982]
Εισερχόμενα από την Επιθεώρηση Δημοτικής Εκπαίδευσης της Νομαρχίας Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU003.01.F000004
Φάκελος #004 - Αλληλογραφία  [1983 - 1986]
Εισερχόμενα από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης της Νομαρχίας Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU003.01.F000005
Φάκελος #005 - Αλληλογραφία  [1987 - 1990]
Εισερχόμενα από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Νομαρχίας Γρεβενών και του Σχολικού Συμβούλου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU003.01.F000006
Φάκελος #006 - Αλληλογραφία  [1991 - 1994]
Εισερχόμενα από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Νομαρχίας Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU003.01.F000007
Φάκελος #007 - Αλληλογραφία  [1974 - 1983, 1985 - 1993]
Εισερχόμενα από τη Νομαρχία Γρεβενών, το Υπουργείο Παιδείας κ.α.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU003.01.F000008
Φάκελος #008 - Ενδεικτικά  [1968 - 1974]
Ενδεικτικά.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU003.01.F000009
Φάκελος #009 - Εγγραφή μαθητών / Νυχτερινή σχολή / Τεχνικά  [1955 - 1959, 1965 - 1974]
Αλληλογραφία, πιστοποιητικά κ.α. / Αλληλογραφία, ενδεικτικά, εκθέσεις / Αλληλογραφία με τεχνικές υπηρεσίες κ.α.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU003.01.F000010
Φάκελος #010 - Μαθητικά συσσίτια  [1949, 1955 - 1960, 1964 - 1968]
Πράξεις συνεδριάσεων Εφορείας Μαθητικών Συσσιτίων (Ε.Μ.Σ.) , προϋπολογισμοί - απολογισμοί, αλληλογραφία κ.α.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU003.01.F000011
Φάκελος #011 - Μαθητικά συσσίτια  [1955 - 1967]
Βιβλία αποθήκης τροφίμων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU003.01.F000012
Φάκελος #012 - Μαθητικά συσσίτια  [1955 - 1959, 1964 - 1967]
Βιβλία πράξεων της Ε.Μ.Σ., βιβλία ταμείου, βιβλία υλικού, τριπλότυπο παραλαβής, αποδεικτικό εισαγωγής.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU003.01.F000013
Φάκελος #013 - Μαθητικά συσσίτια  [1951 - 1952, 1958, 1964 - 1967]
Πρόχειρο βιβλίο συσσιτίου, μητρώο συσσιτούντων, πρωτόκολλο αλληλογραφίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU003.01.F000014
Φάκελος #014 - Εξερχόμενα, εγκύκλιοι υπουργείων  [1949,1954, 1963 - 1976, 1981, 1986 - 1988, 1991 - 1995]
Αλληλογραφία, στατιστικά, πεπραγμένα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU003.01.F000015
Φάκελος #015 - Σύλλογος Δασκάλων-Νηπιαγωγών / Προσκοπικά / Καθαρίστρια  [1967 - 1972, 1981 - 1984, 1992 - 1998]
Αλληλογραφία του συλλόγου, αλληλογραφία με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, συμβάσεις καθαρίστριας, μία εργασία για τον καπνό, ποινολόγιο, βιβλ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU003.01.F000016
Φάκελος #016 - Βιβλία ημερήσιου ελέγχου και διδαχθείσης ύλης  [1971 - 1975]
Βιβλία ημερήσιου ελέγχου και διδαχθείσης ύλης
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU003.01.F000017
Φάκελος #017 - Βιβλία ημερήσιου ελέγχου και διδασκόμενης ύλης  [1975 - 1976, 1978, 1983 - 1985]
Βιβλία ημερήσιου ελέγχου και διδασκόμενης ύλης
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU003.01.F000018
Φάκελος #018 - Βιβλία κινητής και ακινήτου περιουσίας, βιβλιοθήκης, υλικού  [1963, 1968 - 1969, 1976 - 1980]
Βιβλία κινητής και ακινήτου περιουσίας, βιβλιοθήκης, υλικού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU003.01.F000019
Φάκελος #019 - Πρωτόκολλα αλληλογραφίας  [1971 - 1989]
Πρωτόκολλα αλληλογραφίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU003.01.F000020
Φάκελος #020 - Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ημερολόγιο σχολείου  [1960 - 1980]
Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ημερολόγιο σχολείου
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα