@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAK
Αρχεία Ν. Λακωνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_EDU037
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστορείου  [1900 - 1942]
Το αρχείο συγκροτείται από έξι (6) μαθητολόγια και (4) τέσσερις Γενικούς Ελέγχους
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU037.01.F000001
Φάκελος #001 - Μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Καστορείου  [1900 - 1913]
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Καστορείου (Αρρένων)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU037.01.F000002
Φάκελος #002 - Μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Καστορείου (Αρρένων)  [1913 - 1921]
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Καστορείου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU037.01.F000003
Φάκελος #003 - Μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Καστορείου  [1921 - 1928]
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Καστορείου (Πλήρους Αρρένων)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU037.01.F000004
Φάκελος #004 - Μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Καστορείου  [1928 - 1933]
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Καστορείου (Αρρένων)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU037.01.F000005
Φάκελος #005 - Μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Καστορείου  [1933 - 1934]
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Καστορείου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU037.01.F000006
Φάκελος #006 - Μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Καστορείου  [1937 - 1940]
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Καστορείου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU037.01.F000007
Φάκελος #007 - Γενικοί Έλεγχοι Δημοτικού Σχολείου Καστορείου  [1900 - 1912]
Γενικός Έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Καστορείου (Αρρένων)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU037.01.F000008
Φάκελος #008 - Γενικοί Έλεγχοι Δημοτικού Σχολείου Καστορείου  [1912 - 1918]
Γενικός Έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Καστορείου (Αρρένων)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU037.01.F000009
Φάκελος #009 - Γενικοί Έλεγχοι Δημοτικού Σχολείου Καστορείου  [1928 - 1933]
Γενικός Έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Καστορείου (Αρρένων)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU037.01.F000010
Φάκελος #010 - Γενικοί Έλεγχοι Δημοτικού Σχολείου Καστορείου  [1938 - 1942]
Γενικός Έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Καστορείου
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα