@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAK
Αρχεία Ν. Λακωνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_ADM008.20
Αρχείο Νομαρχιακού Επιθεωρητή Σωματικής Αγωγής Νομού Λακωνίας  [1946-1977]
Βιβλία και έγγραφα του Ν.Ε.Σ.Α.Λ., Σχέδια Εθνικού Σταδίου Σπάρτης, Αρχείο Σώματος Αλκίμων Ν. Λακωνίας, Αρχείο Γυμναστικού Συλλόγου "Ο Λεω...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_ADM008.20.F000002
Φάκελος #002 - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  [1949-1952]
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_ADM008.20.F000003
Φάκελος #003 - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  [1952-1959]
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_ADM008.20.F000004
Φάκελος #004 - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  [1959-1960]
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_ADM008.20.F000005
Φάκελος #005 - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  [1960-1961]
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_ADM008.20.F000006
Φάκελος #006 - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  [1961-1963]
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_ADM008.20.F000007
Φάκελος #007 - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  [1963-1966]
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_ADM008.20.F000008
Φάκελος #008 - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  [1966-1968]
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_ADM008.20.F000009
Φάκελος #009 - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  [1968-1969]
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_ADM008.20.F000010
Φάκελος #010 - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  [1969-1971]
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_ADM008.20.F000011
Φάκελος #011 - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  [1946-1957]
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ-ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_ADM008.20.F000012
Φάκελος #012 - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  [1958-1958]
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ-ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_ADM008.20.F000013
Φάκελος #013 - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  [1959-1959]
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ-ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_ADM008.20.F000014
Φάκελος #014 - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  [1959-1962]
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_ADM008.20.F000015
Φάκελος #015 - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  [1963-1966]
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_ADM008.20.F000016
Φάκελος #016 - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  [1959-1962]
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_ADM008.20.F000017
Φάκελος #017 - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  [1963-1966]
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_ADM008.20.F000018
Φάκελος #018 - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  [1959-1966]
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_ADM008.20.F000019
Φάκελος #019 - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  [1959-1965]
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΙΩΤΗ
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_ADM008.20.F000020
Φάκελος #020 - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  [1961-1965]
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα