@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-GRE
Αρχεία Ν. Γρεβενών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-GRE_EDU002
Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου Γρεβενών  [1924 - 1988]
Ενδεικτικά, σχολική Εφορεία, μαθητικά συσσίτια, αλληλογραφία.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU002.01.F000001
Φάκελος #001 - Εθνικός Σύλλογος Δημοδιδασκάλων και Μηπιαγωγών  [1945 - 1949]
Αλληλογραφία με τη Δ.Ο.Ε.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU002.01.F000002
Φάκελος #002 - Εθνικός Σύλλογος Δημοδιδασκάλων και Νηπιαγωγών  [1950 - 1956]
Αλληλογραφία με τη Δ.Ο.Ε.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU002.01.F000003
Φάκελος #003 - Ενδεικτικά  [1946, 1948 - 1949, 1951 - 1952, 1958]
Ενδεικτικά.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU002.01.F000004
Φάκελος #004 - Εγκύκλιοι, νόμοι ΥΠΕΠΘ  [1929, 1931, 1945 - 1964]
Εγκύκλιοι, νόμοι ΥΠΕΠΘ.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU002.01.F000005
Φάκελος #005 - Εγκύκλιοι Επιθεωρητών  [1933, 1945 - 1949]
Εγκύκλιοι επιθεωρητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU002.01.F000006
Φάκελος #006 - Εγκύκλιοι Επιθεωρητών  [1950 - 1953]
Εγκύκλιοι Επιθεωρητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU002.01.F000007
Φάκελος #007 - Εγκύκλιοι Επιθεωρητών  [1954 - 1955, 1964 - 1965]
Εγκύκλιοι Επιθεωρητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU002.01.F000008
Φάκελος #008 - Εγκύκλιοι Επιθεωρητών  [1956 - 1958]
Εγκύκλιοι Επιθεωρητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU002.01.F000009
Φάκελος #009 - Εφορεία Μαθητικών Συσσιτίων  [1947 - 1953, 1964 - 1968]
Αλληλογραφία, προϋπολογισμοί - απολογισμοί, καταστάσεις συσσιτούντων, εντάλματα πλρωμών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU002.01.F000010
Φάκελος #010 - Σχολική Εφορεία  [1941 - 1943, 1945 - 1950, 1953 - 1955]
Επισκευή σχολείου, προϋπολογισμοί, δημοπρασίες, πράξεις εγκρίσεων, επισκευή πυρποληθείσας αίθουσας, εντάλματα πληρωμής
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU002.01.F000011
Φάκελος #011 - Σχολική Εφορεία  [1958, 1962 - 1963, 1968]
Απολογισμοί, εντάλματα πληρωμών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU002.01.F000012
Φάκελος #012 - Σχολική Εφορεία  [1974, 1976]
Απολογισμοί.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU002.01.F000013
Φάκελος #013 - Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Νεότητος (Ε.Ε.Σ.Ν.)  [1947 - 1949, 1956 - 1957, 1974 - 1979]
Αλληλογραφία με τον Ερυθρό Σταυρό.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU002.01.F000014
Φάκελος #014 - Εφημερίδες  [1946 - 1950, 1956, 1974]
Εκπαιδευτικόν Βήμα, Μακεδονία, Διδασκαλικό Βήμα, Ακριτικός Φάρος, Φωνή του δασκάλου, Όσιος Νικάνωρ, Ένωσις, Ελληνικός Βορράς, Ζιάκας, Εφη...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU002.01.F000015
Φάκελος #015 - Εκθέσεις λειτουργίας και εγγραφές  [ 1942, 1945 - 1949, 1952 - 1953, 1955, 1957 - 1963]
Εκθέσεις λειτουργίας σχολείου και προγραμματισμού εργασίας / Αιτήσεις, αποδεικτικά σπουδών, πιστοποιητικά δήμων και κοινοτήτων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU002.01.F000016
Φάκελος #016 - Διάφορα εισερχόμενα - εξερχόμενα  [1924 - 1976]
Εξερχόμενα, καταστάσεις μαθητών, προγράμματα μαθημάτων και εορτών, γραπτά εξετάσεων στρατιωτών, συμβολαιογραφικές δηλώσεις για πρόσκληση ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU002.01.F000017
Φάκελος #017 - Βιβλία  [1945 - 1948, 1965 - 1966]
Λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλωρίνης, Αναμνηστικόν λεύκωμα δημοτικών σχολείων Βόλου, Μαθητικαί εξοχαί και κατασκηνώσεις, Ο Μεγάλος ιππόδρομος τ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU002.01.F000018
Φάκελος #018 - Βιβλία  [1978, 1987]
ναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα του δημοτικού, Αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων του δημοτικού σχολείου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU002.01.F000019
Φάκελος #019 - Σχολική Εφορεία  [1980 - 1984, 1987]
Βιβλίο πράξεων σχολικής Εφορείας και σχολικής Επιτροπής.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_EDU002.01.F000020
Φάκελος #020 - Σχολική Εφορεία  [1931 - 1940, 1945 - 1954]
Βιβλία πράξεων σχολικής Εφορείας Α' δημοτικού σχολείου και σχολείου υπαίθρου.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα