@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-ROD
Αρχεία Ν. Ροδόπης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_ADM013
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  [1960 - 2009]
Βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του περιφερειακού συμβουλίου δημοσίων έργων, βιβλία εισηγήσεων συμβούλων δημοσίων έργων και έγγραφα που...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM013.01.F000001
Φάκελος #001 - Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του περιφερειακού συμβουλίου δημόσιων έργων στην Περιφερειακή Υπηρεσία Δημοσίων Έργων.   [1978]
Χειρόγραφο βιβλίο 84 σελίδων με πρακτικά και αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου δημόσιων έργων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM013.01.F000002
Φάκελος #002 - Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Π.Σ.Δ.Ε 6ης Π.Υ.Δ.Ε.   [1980]
Χειρόγραφο βιβλίο 32 σελίδων με πρακτικά συνεδριάσεων Π.Σ.Δ.Ε.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM013.01.F000003
Φάκελος #003 - Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Π.Σ.Δ.Ε.  [1980]
Χειρόγραφο βιβλίο 33 σελίδων με πρακτικά συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα