@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KAS
Αρχεία Ν. Καστοριάς
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KAS_ADM002
Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς  [2001-2007]
Διακίνηση αλληλογραφίας. Αναπαύσεις διοικητή. Καταστάσεις αποζημίωσης. Μετακινήσεις - αποσπάσεις - μεταθέσεις. Εκπαίδευση. Εκτός έδρας υπ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAS_ADM002.01.F000001
Φάκελος #001  [2001-2005]
1. Καταστάσεις πενθημέρου - Αναπαύσεις Διοικητού. 2. Μετακινήσεις. Αποσπάσεις. Μεταθέσεις. Ποινές. Αποστρατείες. Θάνατοι. Απολύσεις. 3. Π...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAS_ADM002.01.F000002
Φάκελος #002  [2002 - 2007]
1. Διαταγές οικονομικού αντικειμένου - Καταστάσεις μισθοδοσίας, επιδομάτων. 2. Δελτία γενομένων επισκευών. 3. Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου -...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα