@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-ROD
Αρχεία Ν. Ροδόπης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_ADM020
Αρχείο Νομαρχίας Ροδόπης  [1945 - 1974]
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM020.01.F000001
Φάκελος #001 - Ημερολόγιο Ταμείου Νομαρχίας   [1944]
Χειρόγραφο βιβλίο, το οποίο περιέχει έξοδα της διοίκησης του Ε.Α.Μ. στην Ροδόπη αμέσως μετά την απελευθέρωση από τις βουλγαρικές δυνάμεις...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM020.01.F000002
Φάκελος #002 - Καθολικόν Ταμείον Νομαρχίας  [1944]
Χειρόγραφο βιβλίο με καταγραφές εξόφλησης λογαριασμών κατά την περίοδο της διοίκησης του Ε.Α.Μ. Καταγράφονται έξοδα τροφίμων, αλυκών Μέση...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM020.01.F000003
Φάκελος #003 - Ημερολόγιον  [1944]
Βιβλίο λογαριασμών και εξόδων, όπως μισθοδοσία υπαλλήλων, επισιτισμός της περιόδου της διοίκησης του Ε.Α.Μ.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM020.01.F000004
Φάκελος #004 - Χρηματικά Εντάλματα - Διοίκηση Ε.Α.Μ.  [1945]
Χρηματικά εντάλματα σε λέβα για την παράδοση τούβλων ή τσιμέντου σε κατοίκους της Κομοτηνής από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, προκειμένου να ε...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM020.01.F000005
Φάκελος #005 - Χρηματικά εντάλματα - Ε.Α.Μ.  [1944-1945]
Χρηματικά εντάλματα σε λέβα, μεταφορά τσιγάρων από Καβάλα, αλατιού από τις αλυκές του Μεσέ, τροφίμων στις αποθήκες επισιτισμού. Κατάσταση...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM020.01.F000006
Φάκελος #006 - Κατάλογοι  [1944-1945]
Κατάλογοι ονομάτων εργαζόμενων. Καρτέλες πολιτών στα βουλγαρικά με προσωπικά στοιχεία.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM020.01.F000007
Φάκελος #007 - Προσωπικοί φάκελοι και αλληλογραφία, τηλεφωνικοί κατάλογοι  [1936 - 1944]
Περιλαμβάνονται η υπηρεσιακή και προσωπική αλληλογραφία των κοινοτικών υπαλλήλων και των αρχών των Σαππών, καθώς και τηλεφωνικοί κατάλογο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM020.01.F000008
Φάκελος #008 - Διάφορα διοικητικά έγγραφα  [1936 - 1944]
Πρωτόκολλα, ονομαστικές καταστάσεις, άδειες διέλευσης και διάφορα έγγραφα στην βουλγαρική γλώσσα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM020.01.F000009
Φάκελος #009 - Υποβολή δικαιολογητικών  [1943 - 1944]
Υποβολή δικαιολογητικών των ετών 1943 και 1944 στην βουλγαρική γλώσσα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM020.01.F000010
Φάκελος #010 - Διάφορα διοικητικά έγγραφα  [1944]
Διάφορα διοικητικά έγγραφα του έτους 1944 στην βουλγαρική γλώσσα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM020.01.F000011
Φάκελος #011 - Δικαιοπραξίες, μητρώα αρρένων, ληξιαρχικά.  [1945 - 1948]
Έγγραφα, αιτήσεις, υπηρεσιακή αλληλογραφία.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM020.01.F000012
Φάκελος #012 - Σιδηρόδρομοι, κρατικά αυτοκίνητα, επιτάξεις  [1945 - 1947]
Διάφορα έγγραφα που αφορούν την επαναλειτουργία των Σιδηροδρόμων, την απόκτηση κρατικών αυτοκινήτων, τις επιτάξεις αυτοκινήτων, τη φορολο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM020.01.F000013
Φάκελος #013 - Εκπαιδευτικά, σωματεία, δημοσιοϋπαλληλικό προσωπικό  [1944 - 1945]
Έγγραφα που αφορούν τις εκπαιδευτικές περιφέρειες Σερρών, Δράμας, Καβάλας, καταστατικά σωματείων, οικονομική αλληλογραφία, υπηρεσιακή αλλ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM020.01.F000014
Φάκελος #014 - Ερυθρός Σταυρός, δημόσια υγεία  [1945 - 1947]
Αλληλογραφία και έγγραφα του Ερυθρού Σταυρού, έγγραφα σχετικά με την περίθαλψη σεισμοπαθών, αναξιοπαθούντων, θυμάτων πολέμου, απόρων φυμα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM020.01.F000016
Φάκελος #016 - Φάκελος διοίκησης Ε.Α.Μ.  [1944]
Αποδείξεις Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 1944 σε λέβα. Οι αποδείξεις αφορούν επιδόματα σε οπλίτες της πολιτοφυλακής και μισθοδοσίες. Περιέχοντ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM020.01.F000017
Φάκελος #017 - Διοίκηση Ε.Α.Μ.  [1944]
Απολύσεις εκπαιδευτικών λόγω εγκατάλειψης της θέσης, έλλειψης ικανοτήτων ή συνεργασίας με τις βουλγαρικές αρχές, διορισμοί υπαλλήλων, πρα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM020.01.F000018
Φάκελος #018 - Εκκρεμή προς τακτοποίησιν.  [1944]
Διορισμός στο Δασαρχείο, χορήγηση άλατος, διορισμός στο γεωργικό γραφείο, διαταγές του νομαρχιακού συμβουλίου, αποστολή ιχθύων από τη λίμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM020.01.F000019
Φάκελος #019 - Διοίκηση Ε.Α.Μ.  [1944]
Αποδείξεις και χρηματικά εντάλματα για διάφορες δαπάνες, μισθοδοσίες δημοσίων υπαλλήλων όλων των βαθμίδων, πιστώσεις (σε λέβα ) για βοήθη...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5 ...74   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα