@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-ROD
Αρχεία Ν. Ροδόπης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_ADM018
Αρχείο Νοσοκομείου Κομοτηνής  [1945 - 1960]
Το αρχείο περιλαμβάνει κατάστιχα νοσηλευομένων, μητρώα ασθενών, φάκελο λυτών εγγράφων, βιβλία θανόντων κ.ά.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM018.01.F000001
Φάκελος #001 - Βιβλίο νοσηλευομένων  [1945 - 1949]
Το βιβλίο περιέχει τα ονόματα των ασθενών, την ημερομηνία εισαγωγής τους στο νοσοκομείο, τον τόπο διαμονής, τον τόπο καταγωγής τους, τη δ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM018.01.F000002
Φάκελος #002 - Μητρώο ασθενών  [1945 - 1947]
Στο κατάστιχο περιέχονται τα ονόματα των ασθενών, η ηλικία τους, η διάγνωσή τους, ο τόπος καταγωγής και διαμονής τους.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM018.01.F000003
Φάκελος #003 - Μητρώο νοσηλευομένων  [1945 - 1953]
Το κατάστιχο περιέχει τα ονόματα των ασθενών, τον τόπο διαμονής και καταγωγής τους, τη διάγνωσή και ασφάλισή τους.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM018.01.F000004
Φάκελος #004 - "Μητρώο νοσηλευομένων από 1ης Ιανουαρίου 1953"  [1953 - 1957]
Το κατάστιχο περιέχει τα ονόματα των ασθενών, τον τόπο διαμονής και καταγωγής τους, τη διάγνωσή τους, την ηλικία τους, την κλινική στην ο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM018.01.F000005
Φάκελος #005 - Βιβλίο ασθενών  [1960 - 1965]
Το βιβλίο περιέχει τα ονόματα των ασθενών, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία εισαγωγής και ανάρρωσης, κλινική και θάλαμο, διάγνωση και πληρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM018.01.F000006
Φάκελος #006 - Βιβλίον ασθενών  [1965 - 1969]
Το βιβλίο περιέχει ονόματα και ηλικίες ασθενών, ημερομηνίες εισαγωγής και ανάρρωσης, διεύθυνση κατοικίας και πληροφορίες για την ασφάλιση.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM018.01.F000007
Φάκελος #007 - Μητρώον νοσηλευομένων  [1957 - 1960]
Το βιβλίο περιέχει ονόματα των ασθενών (πατρώνυμα, ονόματα συζύγων, γενών), τον τόπο γεννήσεως και κατοικίας, τη διάγνωση και στις παρατη...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM018.01.F000008
Φάκελος #008 - Μητρώον αποβιούντων  [1953 - 1967]
Το κατάστιχο περιέχει τα ονόματα των θανόντων, τις ηλικίες τους, τον τόπο γεννήσεως και διαμονής, τη διάγνωση, τον θάλαμο και την κλινική...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM018.01.F000009
Φάκελος #009 - Βιβλίο ημερησίας διαταγής  [1946]
Το βιβλίο περιέχει το πρόγραμμα συσσιτίου εργαζομένων και ασθενών επί καθημερινής βάσης, τον αριθμό των ασθενών καθημερινά ανά κλινική, κ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM018.01.F000010
Φάκελος #010 - Βιβλίο ημερησίας διαταγής  [1947]
Το βιβλίο περιέχει το πρόγραμμα συσσιτίου εργαζομένων και ασθενών επί καθημερινής βάσης, τον αριθμό των ασθενών καθημερινά ανά κλινική, κ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM018.01.F000011
Φάκελος #011 - Βιβλίο ημερησίων διαταγών   [1948]
Το βιβλίο περιέχει το πρόγραμμα συσσιτίου εργαζομένων και ασθενών επί καθημερινής βάσης, τον αριθμό των ασθενών καθημερινά ανά κλινική, κ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM018.01.F000012
Φάκελος #012 - Βιβλίο ημερησίων διαταγών  [1949]
Το βιβλίο περιέχει το πρόγραμμα συσσιτίου εργαζομένων και ασθενών επί καθημερινής βάσης, τον αριθμό των ασθενών καθημερινά ανά κλινική, κ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM018.01.F000013
Φάκελος #013 - Βιβλίο ημερησίων διαταγών  [1949 - 1950]
Το βιβλίο περιέχει το πρόγραμμα συσσιτίου εργαζομένων και ασθενών επί καθημερινής βάσης, τον αριθμό των ασθενών καθημερινά ανά κλινική, κ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM018.01.F000014
Φάκελος #014 - Βιβλίο ημερησίων διαταγών  [1955]
Το βιβλίο περιέχει το πρόγραμμα συσσιτίου εργαζομένων και ασθενών επί καθημερινής βάσης, τον αριθμό των ασθενών καθημερινά ανά κλινική, κ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM018.01.F000015
Φάκελος #015 - Βιβλίο ημερησίων διαταγών  [1957]
Το βιβλίο περιέχει το πρόγραμμα συσσιτίου εργαζομένων και ασθενών επί καθημερινής βάσης, τον αριθμό των ασθενών καθημερινά ανά κλινική, κ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM018.01.F000016
Φάκελος #016 - Βιβλίο ημερησίων διαταγών  [1958 - 1959]
Το βιβλίο περιέχει το πρόγραμμα συσσιτίου εργαζομένων και ασθενών επί καθημερινής βάσης, τον αριθμό των ασθενών καθημερινά ανά κλινική, κ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM018.01.F000017
Φάκελος #017 - Υπηρεσιακά έγγραφα  [1947 - 1949]
Έγγραφα σχετικά με το προσωπικό του νοσοκομείου, βεβαίωση θανάτου, έγγραφα σχετικά με ασθενείς, δελτίο πενικιλίνης, κατάσταση μεταφερόμεν...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα