@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-ROD
Αρχεία Ν. Ροδόπης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_ADM016
Αρχείο Ο.Α.Ε.Ε.  [1985 - 2009]
Στατιστικά στοιχεία.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM016.01.F000001
Φάκελος #001 - Καταστάσεις.  [1989]
Καταστάσεις διαχειριστικών και δραστηριότητας για το έτος 1989(Ξάνθης, Κομοτηνής, Ορεστιάδας και Διδυμ0τείχου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM016.01.F000002
Φάκελος #002 - Οικονομικά στοιχεία.  [1997-2001]
Εισπρακτική δραστηριότητα περιφερειακών τμημάτων και γραφείων της διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 2000. Κατάσταση με πρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM016.01.F000003
Φάκελος #003 - ΤΕΒΕ  [1994-1995]
Ατομικά στοιχεία φορολογούμενων, δελτίο εξακρίβωσης πραγματοποιηθεισών καταβολών από τον ασφαλισμένο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM016.01.F000004
Φάκελος #004 - Οικονομικά.  [1985-1997]
Ο φάκελος περιέχει δύο υποφακέλους.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM016.01.F000005
Φάκελος #005 - Συγκεντρωτικές καταστάσεις.  [1991-1993]
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM016.01.F000006
Φάκελος #006 - Συγκεντρωτικές καταστάσεις.  [1991-1993]
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM016.01.F000007
Φάκελος #007 - Έλεγχος ενσήμων και στατιστικά στοιχεία.  [1997]
Ο.Α.Ε.Ε. Τμήμα Σερρών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM016.01.F000008
Φάκελος #008 - Έλεγχος ενσήμων και στατιστικά στοιχεία.  [1998-1999]
Ο.Α.Ε.Ε. Τμήμα Ξάνθης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM016.01.F000009
Φάκελος #009 - Στατιστικά και οικονομικά στοιχεία.  [2001-2009]
Περιέχεται στο φάκελο και ένα βιβλιάριο με τίτλο "Ιατρικές αμοιβές του 1981".
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα