@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-ROD
Αρχεία Ν. Ροδόπης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_ADM001
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου καταστήματος Κομοτηνής  [1994 - 1997]
Το αρχείο περιλαμβάνει καταστάσεις καταθέσεων, στατιστικά στοιχεία, ορφανικά επιδόματα, αιτήσεις, εγκύκλιοι, δαπάνες και Ημερολόγιο Ταμείου.
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-ROD_ADM001.S01
Σειρά #001 - Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος καταστήματος Κομοτηνής  [2001-2005]
Δελτία στατιστικής, καταθέσεις, ομόλογα.
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-ROD_ADM001.S02
Σειρά #002 - Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Κομοτηνής  [1995-1998]
Στατιστικά στοιχεία, καταστάσεις καταθέσων.
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-ROD_ADM001.S03
Σειρά #003 - Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος καταστήματος Κομοτηνής  [2000-2003]
Ημερολόγιο Ταμείου, καταστάσεις καταθέσεων, αποδόσεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM001.03.F000001
Φάκελος #001  [1996 - 2000]
Καταστάσεις καταθέσεων, δαπανών, ορφανικών επιδομάτων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM001.04.F000001
Φάκελος #001  [1996 - 2001]
Καταστάσεις καταθέσεων, πληρωμών, αιτήσεις, εγκύκλιοι.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM001.05.F000001
Φάκελος #001 - Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καταστήματος Κομοτηνής  [1990 - 2003]
Διάφορα έγγραφα (αιτήσεις, δηλώσεις, καταστάσεις κ.ά.).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM001.06.F000001
Φάκελος #001  [1998 - 2002]
Καταστάσεις καταθέσεων, αποδόσεων.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα