@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-ROD
Αρχεία Ν. Ροδόπης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_ADM003
Αρχείο Γενικής Διοικήσεως Θράκης  [1944 - 1963]
Το αρχείο περιέχει τέσσερα βιβλία ευρετηρίου εξερχόμενων και εισερχόμενων εγγράφων της Γενικής Διοίκησης Θράκης και δύο φακέλους υπηρεσια...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM003.01.F000001
Φάκελος #001 - Ευρετήριον Γενικής Διοικήσεως Θράκης, 1954.   [1954]
Ο φάκελος περιέχει ένα ευρετήριο εξερχόμενων εγγράφων της Γενικής Διοικήσεως Θράκης, έτους 1954.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM003.01.F000002
Φάκελος #002 - Βιβλίον Ευρετήριον Γενικής Διοικήσεως Θράκης 1955, Α-Κ  [1955]
Βιβλίο ευρετηρίου εξερχόμενων εγγράφων Γενικής Διοίκησης Θράκης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM003.01.F000003
Φάκελος #003 - Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων Νομαρχιακού Συμβουλίου Ροδόπης 1944-1945, αρχόμενο από 15 Σεπτεμβρίου 1944.  [1944]
Το βιβλίο περιέχει αποφάσεις των συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ροδόπης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM003.01.F000004
Φάκελος #004 - Βιβλίον Ευρετήριον εισερχομένων Νομαρχίας Ροδόπης, 1956  [1956]
Το βιβλίο περιέχει ευρετήριο εισερχόμενων εγγράφων της Γενικής Διοίκησης Θράκης, του έτους 1956.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM003.01.F000005
Φάκελος #005 - Βιβλίον 1957  [1957]
Το βιβλίο περιέχει ευρετήριο εισερχόμενων εγγράφων της Γενικής Διοίκησης Θράκης του έτους 1957.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM003.01.F000006
Φάκελος #006 - Αρχείο Γενικής Διοίκησης Θράκης, φάκελος λυτών εγγράφων, α/α:6.  [1956-1968]
Ο φάκελος περιέχει έξι (6) υποφακέλους, ανάμεσα στους οποίους και δύο (2) δασικοί χάρτες της περιοχής της Ροδόπης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ROD_ADM003.01.F000007
Φάκελος #007 - Αρχείο Γενικής Διοίκησης Θράκης, φάκελος λυτών εγγράφων, α/α:7.  [1952-1964]
Ο φάκελος περιέχει δύο (2) υποφακέλους με έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας της Γενικής Διοίκησης Θράκης.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα