@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-GRE
Αρχεία Ν. Γρεβενών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-GRE_ADM001
Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης  [1990 - 2000]
Άδειες υπερωριακής εργασίας, άδειες εργασίας αλλοδαπών, δικαιολογητικά έκδοσης βιβλιαρίων εργασίας ανηλίκων, δελτία ελέγχων, μηνύσεις για...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM001.01.F000001
Φάκελος #001 - Υπερωρίες  [2000]
Άδειες υπερωριακής εργασίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM001.01.F000002
Φάκελος #002 - Αλλοδαποί  [1995, 1996]
Άδειες εργασίας αλλοδαπών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM001.01.F000003
Φάκελος #003 - Εργασία ανηλίκων  [2000]
Δικαιολογητικά εκδόσεως βιβλιαρίων εργασίας ανηλίκων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM001.01.F000004
Φάκελος #004 - Επιθεωρήσεις τόπων εργασίας  [2000 - 2001]
Δελτία ελέγχων και επιθεωρήσεων των τόπων εργασίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM001.01.F000005
Φάκελος #005 - Μηνύσεις  [1990, 1997, 1999 - 2000]
Αντίγραφα υποβαλλόμενων μηνύσεων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM001.01.F000006
Φάκελος #006 - Εργασία τις Κυριακές και εορτές  [2000]
Άδειες απασχολήσεως μισθωτών κατά Κυριακές και εξαιρέσιμες εορτές.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα