@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AEG
Τοπικό Αρχείο Αίγινας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AEG_JUS002
ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ  [1829 - 1878]
Το αρχείο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ Αίγινας περιέχει: Ι. Πολιτικά (Αποφάσεις, Πρακτικά, Εκθέσεις, Προτάσεις, μαζί με τη δικογραφία, δηλ. Αγωγές, Απο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AEG_JUS002.01.F000001
Φάκελος #001 - Αρχείο Ειρηνοδικείου Αίγινας  [1836]
Εκθέσεις (σελ.1-30)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AEG_JUS002.01.F000002
Φάκελος #002 - Αρχείο Ειρηνοδικείου Αίγινας  [1838]
Πρακτικά συνεδριάσεων (σελ.268-364)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AEG_JUS002.01.F000003
Φάκελος #003 - Αρχείο Ειρηνοδικείου Αίγινας  [1840]
Πρακτικά πολιτικών αποφάσεων (σελ.1-285)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AEG_JUS002.01.F000004
Φάκελος #004 - Αρχείο Ειρηνοδικείου Αίγινας  [1840]
Πρακτικά πολιτικών υποθέσεων
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AEG_JUS002.01.F000005
Φάκελος #005 - Αρχείο Ειρηνοδικείου Αίγινας  [1841]
Αποφάσεις (1-40)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AEG_JUS002.01.F000006
Φάκελος #006 - Αρχείο Ειρηνοδικείου Αίγινας  [1841]
Εκθέσεις (1-24)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AEG_JUS002.01.F000007
Φάκελος #007 - Αρχείο Ειρηνοδικείου Αίγινας  [1843]
Αποφάσεις (1-43)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AEG_JUS002.01.F000008
Φάκελος #008 - Αρχείο Ειρηνοδικείου Αίγινας  [1845]
Πρακτικά πολιτικών υποθέσεων (σελ.1-96)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AEG_JUS002.01.F000009
Φάκελος #009 - Αρχείο Ειρηνοδικείου Αίγινας  [1847]
Πολιτικές αποφάσεις (1-12)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AEG_JUS002.01.F000010
Φάκελος #010 - Αρχείο Ειρηνοδικείου Αίγινας  [1848]
Πολιτικές αποφάσεις (1-17)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AEG_JUS002.01.F000011
Φάκελος #011 - Αρχείο Ειρηνοδικείου Αίγινας  [1850]
Εκθέσεις (2-39)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AEG_JUS002.01.F000012
Φάκελος #012 - Αρχείο Ειρηνοδικείου Αίγινας  [1851]
Πολιτικές αποφάσεις (1-38)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AEG_JUS002.01.F000013
Φάκελος #013 - Αρχείο Ειρηνοδικείου Αίγινας  [1851]
Πρακτικά πολιτικών αποφάσεων (σελ.1-184)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AEG_JUS002.01.F000014
Φάκελος #014 - Αρχείο Ειρηνοδικείου Αίγινας  [1852]
Δικόγραφα 7 φύλλα (κλήσεις αρ.137,145,148, επιδόσεις κ.λ.π.)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AEG_JUS002.01.F000015
Φάκελος #015 - Αρχείο Ειρηνοδικείου Αίγινας  [1853]
Πρακτικά πολιτικών αποφάσεων (σελ.1-260)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AEG_JUS002.01.F000016
Φάκελος #016 - Αρχείο Ειρηνοδικείου Αίγινας  [1854]
Πολιτικές αποφάσεις (1-59, σελ.1-332)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AEG_JUS002.01.F000017
Φάκελος #017 - Αρχείο Ειρηνοδικείου Αίγινας  [1854]
Πρακτικά πολιτικών αποφάσεων (σελ.1-300)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AEG_JUS002.01.F000018
Φάκελος #018 - Αρχείο Ειρηνοδικείου Αίγινας  [1855]
Πολιτικές αποφάσεις (1-48)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AEG_JUS002.01.F000019
Φάκελος #019 - Αρχείο Ειρηνοδικείου Αίγινας  [1855]
Πρακτικά πολιτικών αποφάσεων (σελ.3-236)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AEG_JUS002.01.F000020
Φάκελος #020 - Αρχείο Ειρηνοδικείου Αίγινας  [1856]
Πρακτικά πολιτικών αποφάσεων (σελ.1-288)
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα