@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAK
Αρχεία Ν. Λακωνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_EDU002
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη Σπάρτης  [1907 - 1946]
Το Αρχείο αποτελείται από οκτώ (8) χειρόγραφα βιβλία: 5 μαθητολόγια (αρρένων, θηλέων και μικτού), 3 γενικοί έλεγχοι (αρρένων, θηλέων κα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU002.01.F000001
Φάκελος #001 - Μαθητολόγια  [1907 - 1927]
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU002.01.F000002
Φάκελος #002 - Μαθητολόγια  [1917 - 1926]
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU002.01.F000003
Φάκελος #003 - Μαθητολόγια  [1926 - 1932]
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU002.01.F000004
Φάκελος #004 - Μαθητολόγια  [1932 - 1937]
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU002.01.F000005
Φάκελος #005 - Μαθητολόγια  [1937 - 1941]
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU002.01.F000006
Φάκελος #006 - Γενικοί Έλεγχοι  [1912 - 1929]
Γενικός Έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU002.01.F000007
Φάκελος #007 - Γενικοί Έλεγχοι  [1925 - 1930]
Γενικός Έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU002.01.F000008
Φάκελος #008 - Γενικοί Έλεγχοι  [1929 - 1946]
Γενικός Έλεγχος Μικτού Πλήρους Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα