@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAK
Αρχεία Ν. Λακωνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_EDU013
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βαμβακούς  [1916 -1942]
Το Αρχείο απαρτίζεται από επτά (7) χειρόγραφα βιβλία ( 2 μαθητολόγια, 3 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων συλλόγου διδασκ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU013.01.F000001
Φάκελος #001 - Μαθητολόγια  [1924 - 1934]
Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Βαμβακούς
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU013.01.F000002
Φάκελος #002 - Γενικοί Έλεγχοι  [1934 - 1942]
Γενικός Έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Βαμβακούς
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU013.01.F000003
Φάκελος #003 - Γενικοί Έλεγχοι  [1916 - 1922]
Γενικός Έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Βαμβακούς
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU013.01.F000004
Φάκελος #004 - Γενικοί Έλεγχοι  [1922 - 1930]
Γενικός Έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Βαμβακούς
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU013.01.F000005
Φάκελος #005 - Γενικοί Έλεγχοι  [1929 - 1938]
Γενικός Έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Βαμβακούς
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU013.01.F000006
Φάκελος #006 - Πρακτικά  [1917 - 1936]
Βιβλίο Πρακτικών και Αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκάλων του Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Βαμβακούς
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAK_EDU013.01.F000007
Φάκελος #007 - ΔΙΑΦΟΡΑ  [1933 - 1939]
Βιβλίο Διδασκομένης Ύλης
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα