@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LER
Τοπικό Αρχείο Λέρου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LER_MUN002
Αρχείο Ιταλικών Αρχιτεκτονικών Σχεδίων Λέρου  [1923 - 1945]
380 Ιταλικά Αρχιτεκτονικά Σχέδια στο Λακκί ( Portolago) και Αγία Μαρίνα Λέρου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LER_MUN002.01.F000002
Φάκελος #002 - Dogana e Finanza di Portolago (Τελωνείο), Scuola e Asilo di Portolago (Σχολείο και Νηπιαγωγείo)  [1934 - 1946]
(Φάκελος 2) Ιταλικά Αρχιτεκτονικά Σχέδια:A. Dogana e Finanza di Portolago (10 σχέδια), B. Scuola e Asilo di Portolago (17 σχέδια), C. Scu...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LER_MUN002.01.F000003
Φάκελος #003 - Mercato di Portolago (Αγορά του Portolago)  [1934]
(Φάκελος 3) Ιταλικά Αρχιτεκτονικά Σχέδια: A. Mercato di Portolago (17 σχέδια), B. Mercato (13 σχέδια), C. Mercato di Portolago (φωτοτυπίε...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LER_MUN002.01.F000004
Φάκελος #004 - Caserma Mitraglieri (Στρατώνας Πυροβολητών), Municipio - Posta - Farmacia (Δημαρχείο - Ταχυδρομείο - Φαρμακείο), Cinema-Tetro e Albergo (Κινηματογράφος - Θέατρο και Ξενοδεοχείο)  [1934]
(Φάκελος 4) Ιταλικά Αρχιτεκτονικά Σχέδια: A. Caserma Mitraglieri (7 σχέδια), B. Municipio - Posta - Farmacia (8 σχέδια), C. Cinema-Tetro ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LER_MUN002.01.F000005
Φάκελος #005 - (Case Ufficiali (Οικίες Αξιωματικών), Case Sottoufficiali (Οικίες Υπαξιωματικών), Case Economiche (Οικίες Εργατικές), Particolari (Λεπτομέρειες)  [1937 - 1940]
(Φάκελος 5) Ιταλικά Αρχιτεκτονικά Σχέδια: Α. Case Ufficiali-Tipo A,A1,B,B1 (22 σχέδια), Β. Case Sottoufficiali (28 σχέδια), C. Case Econo...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LER_MUN002.01.F000006
Φάκελος #006 - Villino Per Ufficiali, Sottoufficiali (Μικρές βίλες για Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς)  [1935]
(Φάκελος 6) Ιταλικά Αρχιτεκτονικά Σχέδια: Villino Per Ufficiali (22 σχέδια), B. Villino Per Uficiali (Φ/Τ) (10 σχέδια), C. Case Tipo II, ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LER_MUN002.01.F000007
Φάκελος #007 - Οικιστικές Ζώνες - Κτίρια Ιδιωτών, Mattatoio ed Infiammabili (Σφαγείο και Έφλεκτα Υλικά), Cimiterio Cattolico di Lero (Καθολικό Κοιμητήριο Λέρου), Chiesa (Εκκλησία)  [1937 - 1938]
(Φάκελος 7) Ιταλικά Αρχιτεκτονικά Σχέδια: A. Οικιστικές Ζώνες - Κτίρια Ιδιωτών (34 σχέδια), Β. Mattatoio ed Infiammabili (3 σχέδια), C. ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LER_MUN002.01.F000008
Φάκελος #008 - Caserma dei Carabinieri (Στρατώνας Αστυνομίας), Ginnasio Lero (Γυμνάσιο Λέρου), Σχέδια χωρίς τίτλο  [1938]
(Φάκελος 8) Ιταλικά Αρχιτεκτονικά Σχέδια: Α. Caserma dei Carabinieri - Portolago Lero (9 σχέδια), B. Ginnasio Lero (4 σχέδια), C. Σχέδια...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LER_MUN002.01.F000009
Φάκελος #009 - A. R. Dogana di S. Marina (Τελωνείο Αγίας Μαρίνας), Caserma R.R.C.C. di S. Marina (Στρατώνας Αστυνομίας Αγίας Μαρίνας), Mercato di S. Marina (Αγορά Αγίας Μαρίνας)  [1933 - 1934]
(Φάκελος 9) Ιταλικά Αρχιτεκτονικά Σχέδια: Α. R. Dogana di S. Marina (4 σχέδια), B. Caserma R.R.C.C. di S. Marina (16 σχέδια), C. Mercato ...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα