@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LER
Τοπικό Αρχείο Λέρου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LER_PRI001
Προσωπικό Αρχείο Μανουήλ Γεδεών  [1714 - 1946]
Περιοδικά, Επιθεωρήσεις και εφημερίδες με άρθρα του, Χειρόγραφα φωτοτυπημένα, Έγγραφα, Επιστολές, Δοκίμια, Μία Διατριβή, Τιμητικές διακρί...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LER_PRI001.01.F000001
Φάκελος #001 - Φωτογραφίες, Περιοδικά, Αναγραφές Εκδόσεων, Επιθεωρήσεις (Εφημερίδες)  [1891 - 1939]
Φωτογραφίες Μανουήλ Γεδεών και οικογενέιας του, Βιβλία: "Ο εν Νικαία ναός της Θεοτόκου", "Βιβλιοθήκη Ωφελήμων Γνώσεων", "Εκκλησιαστικός Φ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LER_PRI001.01.F000002
Φάκελος #002 - Εφημερίδες με άρθρα του  [1894 - 1938]
32 εφημερίδες με άρθρα του Μανουήλ Γεδεών:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LER_PRI001.01.F000003
Φάκελος #003 - Χειρόγραφα  [1919 - 1941]
Αρσενίου και Διονυσίου-Νομοκανών εκ Γεσθημανής, Πλήρης Ημερών, Βλαχέρναι-Διήγημα χάριν του λαού, Στηρίγματα Καθεστώτος, Κωνσταντινοπολιτώ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LER_PRI001.01.F000004
Φάκελος #004 - Διατριβή, Πρακτικά Συνεδριάσεων Συλλόγου α) Μεσαιωνικών Γραμμάτων α) Αρχαιολογικής Εταιρίας  [1926 - 1941]
Διατριβή: "Δέκα ναοί θεομητορικοί εντός των τειχών της του Κωνσταντίνου Πόλεως", Πρακτικά Συνεδριάσεων Συλλόγου α) Μεσαιωνικών Γραμμάτων ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LER_PRI001.01.F000005
Φάκελος #005 - Έγγραφα, Επιστολές, Δοκίμια, Τυπογραφικά μονόφυλλα, Τιμητικές Διακρίσεις  [1834 - 1971]
Έγγραφα και Επιστολές, Αποδείξεις, Βιβλίο Αλέξανδρου Καρανικόλα "Νότιες Σποράδες: Σελίδες από την ιστορία των προνομίων τους", Αθήνα 197...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LER_PRI001.02.F000006
Φάκελος #006 - "Αποσημειώματα Χρονογράφου"  [1932]
«Αποσημειώματα Χρονογράφου» του Μανουήλ Γεδεών Αθήνα 1932
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LER_PRI001.03.F000007
Φάκελος #007 - Μονογραφία "Κύριλλος ο Λέσβιος"  [1711 - 1713]
Μονογραφία "Κύριλλος ο Λέσβιος"
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LER_PRI001.03.F000008
Φάκελος #008 - Μονογραφία "Διαθήκη Μαξίμου Μοναχού"  [1711-1713]
Μονογραφία "Διαθήκη Μαξίμου Μοναχού"
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LER_PRI001.03.F000009
Φάκελος #009 - "Λεόντιος ο Καισαρεύς"   [1938]
Βιογραφικά στοιχεία Λεοντίου, εκ Καισαρείας, ιεροκήρυκος και διδασκάλου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LER_PRI001.04.F000010
Φάκελος #010 - Μονογραφία Μαουήλ Γεδεών: "Έγγραφοι Λίθοι και Κεράμια"  [1780 - 1913]
Συλλογή βυζαντινών επιγραφών επί πλίνθων και πετρών. Αναφέρονται πόλεις και Μονές της Προποντίδος κ.ά. Παρατίθεται το Χρυσόβουλο του Μανο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LER_PRI001.05.F000011
Φάκελος #011 - "Αποσημειώματα Χρονογράφου", φωτοτυπημένο  [1780 - 1913]
Α΄ Μέρος: Εφημερίδες και περιοδικά, Εκδότες και δημοσιογράφοι της Κωνσταντινούπολης Β΄ Μερος: Σχολεία, Εκπαιδευτήρια, Βιβλιοπωλεία, Επισ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LER_PRI001.06.F000012
Φάκελος #012 - Μονογραφία Μανουήλ Γεδεών "Πέντε συγγενείς εκ Λέρου Αρχιερείς Ηρακλείας"  [1714 - 1830]
Περιλαμβάνει τη ζωή και τη δράση πέντε μητροπολιτών της Ηρακλείας (Θράκης), καταγομένων από τη Λέρο. Αυτοί ήσαν οι: Γεννάδιος, Γεράσιμος,...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LER_PRI001.07.F000013
Φάκελος #013 - Φωτογραφία του Μανουήλ Γεδεών στη Χάλκη Πριγκηπονήσων,   [1880]
Φωτογραφία, περί το 1880, στη Χάλκη Πριγκηπονήσων, στον Πευκολιμένα, στο Καζίνο του Φιλιππάκη (Φίλιππου Αδαμαντίδη). Στο κέντρο ο καθηγητ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LER_PRI001.08.F000014
Φάκελος #014 - Τρεις μονογραφίες του Μανουήλ Γεδεών  [1937 - 1939]
1. Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ εν τη Κωνσταντίνου πόλει (1937) 2. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΛΟΥΚΑΡΙΣ (1938) 3. ΕΘΙΜΟΓΡΑΦΙΑ Κωνσταντίνου πόλεως
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα