@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-SER
Αρχεία Ν. Σερρών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SER_MUN004
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (1921-1965)  [1921 - 1965]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN004.02.F000003
Φάκελος #003  [1923 - 1931]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου Νιγρίτας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN004.02.F000004
Φάκελος #004  [1932 - 1934]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου Νιγρίτας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN004.02.F000005
Φάκελος #005  [1935 - 1938]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου Νιγρίτας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN004.02.F000006
Φάκελος #006  [1945 - 1949]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Νιγρίτας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN004.02.F000007
Φάκελος #007  [1950 - 1953]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Νιγρίτας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN004.02.F000008
Φάκελος #008  [1954 - 1956]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Νιγρίτας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN004.02.F000009
Φάκελος #009  [1956 - 1958]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Νιγρίτας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN004.02.F000010
Φάκελος #010  [1959]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Νιγρίτας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN004.02.F000011
Φάκελος #011  [1960]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Νιγρίτας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN004.02.F000012
Φάκελος #012  [1961 - 1963]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Νιγρίτας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN004.02.F000013
Φάκελος #013  [1964 - 1965]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Νιγρίτας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN004.03.F000001
Φάκελος #001  [1921 - 1937]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Νιγρίτας. Βιβλίο Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου Νιγρίτας. Βιβλίο Πρακτικών Κοινο...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα