@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-SER
Αρχεία Ν. Σερρών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SER_MUN001
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (1944-1962)  [1944 - 1973]
Περιεχόμενα: Βιβλίο αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών. "Βιβλίο αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN001.04.F000001
Φάκελος #001  [1944-1945]
Βιβλίο αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN001.04.F000002
Φάκελος #002  [1947]
Βιβλίο αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN001.04.F000003
Φάκελος #003  [1947-1948]
"Βιβλίο αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών ".
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN001.04.F000004
Φάκελος #004  [1949]
Βιβλίο αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN001.04.F000006
Φάκελος #006  [1946 - 1947]
Βιβλίο πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN001.04.F000007
Φάκελος #007 - ΑΡΧΕΙΟ ΔHMOY ΣEΡΡΩΝ (1914-1962)  [1947]
Βιβλίο πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN001.04.F000008
Φάκελος #008  [1948]
Βιβλίο πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN001.04.F000009
Φάκελος #009  [1949 - 1950]
Βιβλίο πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN001.04.F000010
Φάκελος #010  [1959]
Βιβλίο πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN001.04.F000011
Φάκελος #011  [1961]
Βιβλίο πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN001.05.F000316
Φάκελος #316  [1945]
Βιβλίο αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN001.05.F000317
Φάκελος #317  [1945]
Βιβλίο αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN001.05.F000318
Φάκελος #318  [1946 - 1947]
Βιβλίο αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN001.05.F000319
Φάκελος #319  [1947]
Βιβλίο αποφάσεωνν Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN001.05.F000320
Φάκελος #320  [1952]
Βιβλίο αποφάσεωνν Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN001.05.F000321
Φάκελος #321  [1947]
Βιβλίο πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN001.05.F000322
Φάκελος #322 - ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 1944-1962  [1956]
Βιβλίο πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN001.05.F000323
Φάκελος #323  [1949]
Βιβλίο πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN001.05.F000324
Φάκελος #324  [1950]
Βιβλίο πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_MUN001.05.F000325
Φάκελος #325  [1950-1951]
Βιβλίο πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα