@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-SER
Αρχεία Ν. Σερρών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SER_ADM061
ΑΡΧΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (1951-1966)  [1951 - 1966]
Περιεχόμενα: 506 φωτογραφίες. 138 φωτογραφίες. 73 φωτογραφίες. 229 φωτογραφίες. 180 φωτογραφίες. 329 φωτογραφίες.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_ADM061.01.F000026
Φάκελος #026  [1951-1953]
506 φωτογραφίες.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_ADM061.01.F000027
Φάκελος #027  [1956]
138 φωτογραφίες.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_ADM061.01.F000028
Φάκελος #028 - ΑΡΧΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1951-1966  [1955 - 1957]
73 φωτογραφίες.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_ADM061.01.F000029
Φάκελος #029  [1955 - 1957]
73 φωτογραφίες.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_ADM061.01.F000030
Φάκελος #030  [1955 - 1964]
229 φωτογραφίες.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_ADM061.01.F000032
Φάκελος #032  [1954 - 1955]
180 φωτογραφίες.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SER_ADM061.01.F000033
Φάκελος #033 - ΑΡΧΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1951-1966  [1955 - 1966]
329 φωτογραφίες.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα