@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-RET
Αρχεία Ν. Ρεθύμνης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-RET_YPO002
ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  [1873 - 1899]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_YPO002.01.F01
Φάκελος #001  [1882 - 1899]
Περιεχόμενα: Πιστοποιητικά πώλησης-μεταβίβασης ακινήτων. Πιστοποιητικά πώλησης - μεταβίβασης ακινήτων. Ευρετήριο αγοραπωλησιών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_YPO002.01.F02
Φάκελος #002 - ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  [1873 - 1895]
Περιεχόμενα: Βιβλίο μερίδων. Βιβλίο υποθηκών. Γενικό ευρετήριο υποθηκών. Γενικό ευρετήριο μεταγραφών. Βιβλίο αποδείξεων υποθηκικών τε...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_YPO002.01.F03
Φάκελος #003 - ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. ΔΗΜΟΣ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ  [1882]
Περιεχόμενα: Βιβλίο εκθέσεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_YPO002.01.F04
Φάκελος #004 - ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. ΔΗΜΟΣ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  [1886 - 1895]
Περιεχόμενα: Βιβλίο μεταγραφών. Βιβλίο εκθέσεων /πράξεων. Γενικό ευρετήριο υποθηκών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_YPO002.01.F05
Φάκελος #005 - ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. ΔΗΜΟΣ ΠΗΓΗΣ  [1881 - 1892]
Περιεχόμενα: Βιβλίο υποθηκών. Βιβλίο υποθηκών Γενικό ευρετήριο υποθηκών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_YPO002.01.F06
Φάκελος #006 - ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. ΔΗΜΟΣ ΑΜΝΑΤΟΥ  [1883 - 1886]
Περιεχόμενα: Βιβλίο υποθηκών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_YPO002.01.F07
Φάκελος #007 - ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  [1882]
Περιεχόμενα: Βιβλίο υποθηκών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_YPO002.01.F08
Φάκελος #008 - ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ  [1880 - 1895]
Περιεχόμενα: Βιβλίο υποθηκών. Βιβλίο εκθέσεων.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα