@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-RET
Αρχεία Ν. Ρεθύμνης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-RET_NOT028
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ  [1811 - 1986]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT028.01.F000001
Φάκελος #001  [1879 - 1983]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Έκθεση πλειστηριασμού. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT028.01.F000002
Φάκελος #002  [1883 - 1904]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT028.01.F000003
Φάκελος #003  [1885 - 1895]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT028.01.F000004
Φάκελος #004  [1880 - 1986]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Υπενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκχωρητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT028.01.F000005
Φάκελος #005  [1887 - 1888]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενυπόθηκο γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT028.01.F000006
Φάκελος #006  [1882 - 1900]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Υπενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT028.01.F000007
Φάκελος #007  [1888 - 1906]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT028.01.F000008
Φάκελος #008  [1890 - 1901]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Γραμμάτιο. Συμβολαιογραφ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT028.01.F000009
Φάκελος #009  [1890 - 1982]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητοδωρητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εγγυητικό. Συμβολαιο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT028.01.F000010
Φάκελος #010  [1883 - 1947]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εγγυητικό. Συμβολαιογραφ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT028.01.F000011
Φάκελος #011  [1890 - 1896]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Γραμμάτιο. Συμβολαιο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT028.01.F000012
Φάκελος #012  [1885 - 1944]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Έκθεση πλειστηριασμού. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογρα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT028.01.F000013
Φάκελος #013  [1891 - 1907]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμφωνητικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT028.01.F000014
Φάκελος #014  [1889 - 1909]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητοδωρητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT028.01.F000015
Φάκελος #015  [1890 - 1900]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT028.01.F000016
Φάκελος #016  [1891 - 1901]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Κατακυρωτική έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού εκποιήσεως ακινήτου. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT028.01.F000017
Φάκελος #017  [1891 - 1905]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητοδωρητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκχωρητήριο. Συμβολαιογ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT028.01.F000018
Φάκελος #018  [1892 - 1922]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT028.01.F000019
Φάκελος #019  [1902 - 1923]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητοδωρητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Γραμμάτιο. Συμβολαιο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT028.01.F000020
Φάκελος #020  [1903 - 1924]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δωρητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογρ...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα