@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-RET
Αρχεία Ν. Ρεθύμνης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-RET_NOT014
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗ  [1815 - 1939]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT014.01.F000001
Φάκελος #001  [1904 - 1909]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο καλλιέργειας. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενυπόθηκο ομόλογο. Συμβολαι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT014.01.F000002
Φάκελος #002  [1895 - 1905]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο καλλιέργειας. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενυπόθηκο ομόλογο. Συμβολαι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT014.01.F000003
Φάκελος #003  [1885 - 1906]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Ακύρωση συμφωνίας. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκμισθωτήριο. Συμβολαιογραφικ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT014.01.F000004
Φάκελος #004  [1900 - 1906]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκχωρητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT014.01.F000005
Φάκελος #005  [1906 - 1907]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξάλειψη υποθήκης. Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο καλλιέργειας. Συμβολαι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT014.01.F000006
Φάκελος #006  [1904 - 1907]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο καλλιέργειας. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο. Συμβολαιογραφική πρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT014.01.F000007
Φάκελος #007  [1897 - 1910]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο καλλιέργειας. Η συμβολαιογραφική ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT014.01.F000008
Φάκελος #008  [1907 - 1928]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ενυπόθηκο ομόλογο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εντολή. Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησία. Συμβολα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT014.01.F000009
Φάκελος #009  [1908 - 1929]
Περιεχόμενα: Πίναξ συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εγγύηση. Συμβολαιογραφικ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT014.01.F000010
Φάκελος #010  [1909 - 1910]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εκχώρηση. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενυπόθηκο γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εντολή. Συμβολαιο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT014.01.F000011
Φάκελος #011  [1908 - 1910]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ανάληψη χρέους. Συμβολαιογραφική πράξη. Εντολή. Συμβολαιογραφική πράξη. Έκθεση πλειστηριασμού. Σ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT014.01.F000012
Φάκελος #012  [1909 - 1917]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ενυπόθηκο γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση. Συμβολαιο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT014.01.F000013
Φάκελος #013  [1909 - 1913]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ενυπόθηκο γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκχώρηση. Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση. Συμβολαι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT014.01.F000014
Φάκελος #014  [1911 - 1914]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ενυπόθηκο γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση. Συμβολαιογραφική πράξη. Προσύμωνο. Συμβολαι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT014.01.F000015
Φάκελος #015  [1903 - 1914]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πώληση. Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση. Συμβολαιογραφική πρά...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT014.01.F000016
Φάκελος #016  [1914 - 1915]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση. Συμβολαιογραφική πράξη. Πώληση. Συμβολαιογραφική πράξ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT014.01.F000017
Φάκελος #017  [1815 - 1916]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εντολή. Συμβολαιογραφική πράξη. Πώληση. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση άρσεως υποθήκης. Συμβολαι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT014.01.F000018
Φάκελος #018  [1910 - 1917]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση εξοφλήσεως. Συμβολαιογραφική πράξη. Πώληση. Συμβολαιογραφική πράξη. Εντολή. Συμβολαιογραφ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT014.01.F000019
Φάκελος #019  [1910 - 1917]
Περιεχόμενα: Πίνακας συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων κατά την διατίμηση. Συμβολαιογραφική πράξη. Παραλαβή χρημάτων απέναντι οφειλομένων...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT014.01.F00001a
Φάκελος #01a  [1883 - 1884]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Έκθεση πλειστηριασμού. Σ...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα