@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-EUB
Αρχεία Ν. Ευβοίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-EUB_NOT002.02
ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΛΟΤΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ  [1815 - 1956]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT002.02.01.F000001
Φάκελος #001  [1842 - 1843]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκτέλεση της υπ' αριθμόν 881 πράξης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT002.02.01.F000002
Φάκελος #002  [1842 - 1844]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκτέλεση της υπ' αριθμόν 159 πράξης. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση υπ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT002.02.01.F000003
Φάκελος #003  [1842 - 1873]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Πλειστηριασμός. Συμβολαιογραφική πράξη. Διαθήκη. Συμβολαιογραφική πράξη....
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT002.02.01.F000004
Φάκελος #004  [1842 - 1843]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Προσκλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση υπό την υπ' αριθμόν 304 π...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT002.02.01.F000005
Φάκελος #005  [1843 - 1844]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Πλειστηριασμός. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση της υπ' αριθμόν 171 πρά...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT002.02.01.F000006
Φάκελος #006  [1844 - 1874]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκτέλεση της υπ' αριθμόν 14316 πράξης. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT002.02.01.F000007
Φάκελος #007  [1841 - 1844]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Διαμαρτύρηση. Συμβολαιογραφική πράξ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT002.02.01.F000008
Φάκελος #008  [1843 - 1847]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκτέλεση της υπ' αριθμόν 921 πράξης. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκτέλεση τη...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT002.02.01.F000009
Φάκελος #009  [1844 - 1847]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Έκθεση πλειστηριασμού. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκτέλεση της υπ' αριθμόν ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT002.02.01.F000010
Φάκελος #010  [1842 - 1849]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση της υπ' αριθμόν 18531 πράξης. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT002.02.01.F000011
Φάκελος #011  [1843 - 1847]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκτέλεση της υπ' αριθμόν 9729 πράξης. Συμβολαιογραφική πράξη υπό το υπ' ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT002.02.01.F000012
Φάκελος #012  [1845 - 1848]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση της υπ' αριθμόν 1442 πράξης. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση τ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT002.02.01.F000013
Φάκελος #013  [1845 - 1848]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση της υπ' αριθμόν 1482 πράξης. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Έκθεση ανα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT002.02.01.F000014
Φάκελος #014  [1845 - 1848]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση υπό την υπ' αριθμόν 2494 πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφλησ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT002.02.01.F000015
Φάκελος #015  [1845 - 1846]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση της υπ' αριθμόν 2108 πράξης. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Έγγραφο πε...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT002.02.01.F000016
Φάκελος #016  [1845 - 1848]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση της υπ' αριθμόν 854 πράξης. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση τη...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT002.02.01.F000017
Φάκελος #017  [1845 - 1848]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση της υπ' αριθμόν 1693 πράξης. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση της υπ' αριθμόν 1572 πράξ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT002.02.01.F000018
Φάκελος #018  [1843 - 1846]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση υπό την υπ' αριθμόν 4254 πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT002.02.01.F000019
Φάκελος #019  [1841 - 1849]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκτέλεση της υπ' αριθμόν 3441 πράξης. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT002.02.01.F000020
Φάκελος #020  [1843 - 1849]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση της υπ' αριθμόν 5080 πράξης. Συμβολαιογραφική πράξ...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα