@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-RET
Αρχεία Ν. Ρεθύμνης
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT013.01.F000001
Φάκελος #001  [1886 - 1896]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ομόλογο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφικ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT013.01.F000002
Φάκελος #002  [1887 - 1988]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δημόσια διαθήκη. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμφωνητικό. Συμβολα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT013.01.F000003
Φάκελος #003  [1885 - 1988]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT013.01.F000004
Φάκελος #004  [1886 - 1899]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμφωνητικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Δωρητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT013.01.F000005
Φάκελος #005  [1889 - 1901]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ομόλογο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Έκθεση πλειστηριασμού. Συμβο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT013.01.F000006
Φάκελος #006  [1890 - 1901]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ομόλογο. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Έκθεση πλειστηριασμού. Συμβολαιογραφική...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT013.01.F000007
Φάκελος #007  [1891 - 1892]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εγγυή. Συμβολαιογραφική πράξη. Πλειστηριασμός. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT013.01.F000008
Φάκελος #008  [1892 - 1902]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ανταλλαγή. Συμβολαιογραφική πράξη. Ομόλογο. Συμβολαιογραφική ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT013.01.F000008
Φάκελος #008  [1892]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δωρητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ομόλογο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT013.01.F000009
Φάκελος #009  [1883 - 1903]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ομόλογο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Εγγυ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT013.01.F000010
Φάκελος #010  [1890 - 1909]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ομόλογο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εγγύ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT013.01.F000011
Φάκελος #011  [1894 - 1904]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ομόλογο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εντολή. Συμβολαιογραφική πρά...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT013.01.F000012
Φάκελος #012  [1894 - 1905]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ανταλλαγή. Συμβολαιογραφική πράξη. Ομόλογο. Συμβολαιογραφική ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT013.01.F000013
Φάκελος #013  [1890 - 1915]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εκχωρητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT013.01.F000014
Φάκελος #014  [1890 - 1899]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ανταλλαγή. Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση. Συμβολαιογραφική ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT013.01.F000014
Φάκελος #014  [1889 - 1909]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Προικοσύμφωνο. Συμβολαιογραφική πράξη. Προγαμιαία δωρεά. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT013.01.F000015
Φάκελος #015  [1890 - 1920]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Έκθεση πλειστηριασμού. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ομόλογο. Συμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT013.01.F000016
Φάκελος #016  [1894 - 1901]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησία. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκχώρηση. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT013.01.F000017
Φάκελος #017  [1887 - 1903]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ομόλογο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εντολή. Συμβολαιογραφική πρά...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT013.01.F000018
Φάκελος #018  [1892 - 1902]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Έκθεση πλειστηριασμού. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση. Συμβολαιογραφική πράξη. Εντολή. Συμβολαιο...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα