@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-RET
Αρχεία Ν. Ρεθύμνης
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT012.01.F000001
Φάκελος #001  [1899]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εκχωρητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT012.01.F000002
Φάκελος #002  [1890 - 1899]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμφωνητικό. Συμβολαιογρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT012.01.F000003
Φάκελος #003  [1899 - 1900]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Συνεταιρικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση. Συμβολαιογραφική...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT012.01.F000004
Φάκελος #004  [1900]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση εξοφλήσεως. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT012.01.F000005
Φάκελος #005  [1900]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Υπενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT012.01.F000006
Φάκελος #006  [1900 - 1901]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση εξοφλήσεως. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκχωρητήριο. Σ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT012.01.F000007
Φάκελος #007  [1901 - 1903]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση ορκομωσίας. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Σ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT012.01.F000008
Φάκελος #008  [1901 - 1902]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT012.01.F000009
Φάκελος #009  [1902]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση εξοφλήσεως. Συμβολαι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT012.01.F000010
Φάκελος #010  [1902]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση. Συμβολαιογραφι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT012.01.F000011
Φάκελος #011  [1902 - 1903]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Συνεταιρικό. Συμβολαιογρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT012.01.F000012
Φάκελος #012  [1903]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συνεταιρικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμφωνητικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT012.01.F000013
Φάκελος #013  [1903]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ομόλογο ενυπόθηκο. Συμβο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT012.01.F000014
Φάκελος #014  [1903 - 1904]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ενυπόθηκο ομόλογο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση εξοφλήσεως. Συμβολαιογραφική πράξη. Διανεμητήρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT012.01.F000015
Φάκελος #015  [1904]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δωρητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό γραμμάτιο. Συμβο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT012.01.F000016
Φάκελος #016  [1903 - 1905]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εκχωρητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση. Συμβολαιογραφική πράξη. Περίληψη κατακυρωτικής εκθέ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT012.01.F000017
Φάκελος #017  [1905 - 1925]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση. Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πρά...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT012.01.F000018
Φάκελος #018  [1900 - 1906]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση δήλωσης. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση. Συμβολαιογρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT012.01.F000019
Φάκελος #019  [1906 - 1907]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση εξοφλήσεως. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Συνεταιρικό. Συμβο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT012.01.F000020
Φάκελος #020  [1907 - 1908]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Διανεμητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δωρητήριο. Συμβολαι...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα