@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-RET
Αρχεία Ν. Ρεθύμνης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-RET_NOT010
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ  [1877 - 1987]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT010.01.F000001
Φάκελος #001  [1886 - 1899]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT010.01.F000002
Φάκελος #002  [1877 - 1987]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμφωνητικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Σ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT010.01.F000003
Φάκελος #003  [1887]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση. Συμβολαιογραφική...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT010.01.F000004
Φάκελος #004  [1887 - 1888]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικίαση. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφικ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT010.01.F000005
Φάκελος #005  [1887 - 1888]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Διαμαρτυρικό. ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT010.01.F000006
Φάκελος #006  [1887 - 1899]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση εξοφλήσεως. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό γραμμά...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT010.01.F000007
Φάκελος #007  [1890]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Γραμμάτιο χρεωστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT010.01.F000008
Φάκελος #008  [1890 - 1899]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εκχωρητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT010.01.F000009
Φάκελος #009  [1891 - 1892]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ανταλλαγή. Συμβολαιογραφική πράξη. Γραμμάτιο. Συμβολαιογραφ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT010.01.F000010
Φάκελος #010  [1892 - 1902]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμφωνητικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκχωρητήριο. Συμβολαιογρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT010.01.F000011
Φάκελος #011  [1893 - 1903]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκχωρητήριο. Συμβολαιογρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT010.01.F000012
Φάκελος #012  [1890 - 1904]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εγγυητικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT010.01.F000013
Φάκελος #013  [1885 - 1895]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εγγυητικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενυπόθηκο γραμμάτιο. Συμβο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT010.01.F000014
Φάκελος #014  [1895 - 1905]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενυπόθηκο γραμμάτιο. Συμβολαι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT010.01.F000015
Φάκελος #015  [1885 - 1899]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Γραμμάτιο. Συμβολαιογρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT010.01.F000016
Φάκελος #016  [1886 - 1909]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφ...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα