@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-RET
Αρχεία Ν. Ρεθύμνης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-RET_NOT003
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ  [1882 - 1893]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT003.01.F000001
Φάκελος #001  [1887]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ομόλογο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δωρεά. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενυπόθηκο γραμμάτιο. Συμβολαιογρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT003.01.F000002
Φάκελος #002  [1888]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ομόλογο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εγγυητικό. Συμβολαιογραφικ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT003.01.F000003
Φάκελος #003  [1882 - 1893]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πώληση. Συμβολαιογραφική...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT003.01.F000004
Φάκελος #004  [1883 - 1893]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμφωνητικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενυπόθηκο γραμμάτιο. Συμ...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα