@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-RET
Αρχεία Ν. Ρεθύμνης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-RET_NOT002
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ ΤΣΙΡΙΜΟΝΑΚΗ  [1809 - 1902]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT002.01.F000001
Φάκελος #001  [1880]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενυπόθηκο γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο....
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT002.01.F000002
Φάκελος #002 - ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ ΤΣΙΡΙΜOΝΑΚΗ  [1886 - 1887]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση εξόφλησης. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό γραμμάτιο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT002.01.F000003
Φάκελος #003 - ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ ΤΣΙΡΙΜOΝΑΚΗ  [1887 - 1889]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Έκθεση πλειστηριασμού. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT002.01.F000004
Φάκελος #004  [1880 - 1889]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εγγυητικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT002.01.F000005
Φάκελος #005  [1888 - 1889]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εκχωρητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Σ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT002.01.F000006
Φάκελος #006  [1809 - 1890]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εγγυητικό. Συμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT002.01.F000007
Φάκελος #007 - ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ ΤΣΙΡΙΜOΝΑΚΗ  [1890 - 1891]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT002.01.F000008
Φάκελος #008  [1890 - 1892]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση. Συμβολαι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT002.01.F000009
Φάκελος #009  [1891 - 1892]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Διαμαρτυρικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT002.01.F000010
Φάκελος #010  [1890 - 1896]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT002.01.F000011
Φάκελος #011  [1892]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT002.01.F000012
Φάκελος #012  [1894 - 1895]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Έκθεση πλειστηριασμού. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό γρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT002.01.F000013
Φάκελος #013  [1895]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό γραμμάτιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμφωνητικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT002.01.F000014
Φάκελος #014  [1889 - 1900]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση. Συμβολαιογραφική...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT002.01.F000015
Φάκελος #015 - ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ ΤΣΙΡΙΜOΝΑΚΗ  [1900 - 1901]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο καλλιέργειας. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό γραμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-RET_NOT002.01.F000016
Φάκελος #016 - ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ ΤΣΙΡΙΜOΝΑΚΗ  [1892 - 1902]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εγγυητικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξοφλητικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογρα...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα