@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-PEL
Αρχεία Ν. Πέλλας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-PEL_MUN001
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  [1926 - 1976]
Περιεχόμενα: Δελτία στατιστικής ληξιαρχικών πράξεων. Θέματα ηλεκτροφωτισμού της Έδεσσας. Αιτήσεις πολιτών για εκτελέσεις έργων. Δημοτ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PEL_MUN001.01.F000025
Φάκελος #025  [1975]
Δελτία στατιστικής ληξιαρχικών πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PEL_MUN001.01.F000084
Φάκελος #084  [1972]
Θέματα ηλεκτροφωτισμού της Έδεσσας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PEL_MUN001.01.F000088
Φάκελος #088  [1948-1949]
Αιτήσεις πολιτών για εκτελέσεις έργων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PEL_MUN001.01.F000089
Φάκελος #089  [1961 - 1963]
Δημοτικά έργα. Οικονομικά.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PEL_MUN001.01.F000090
Φάκελος #090  [1962]
Δημοτικά εργα. Τεχνικές εκθέσεις.Πίνακες δαπανών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PEL_MUN001.01.F000095
Φάκελος #095  [1965]
Περιεχόμενα: Εκτελέσεις έργων.Πιστώσεις-ημερομίσθια. Εκτελέσεις έργων. Ημερομίσθια. Έργα -Τεχνικές Εκθέσεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PEL_MUN001.01.F000147
Φάκελος #147  [1960]
Αποφάσεις πρόσληψης προσωπικού. Πίνακες προσωπικού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PEL_MUN001.01.F000151
Φάκελος #151  [1968-1969]
Ημερολόγιο δραστηριοτήτων εργατικού δυναμικού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PEL_MUN001.01.F000156
Φάκελος #156  [1959]
Περιεχόμενα: Εορτασμοί-Εκδηλώσεις-Διαλέξεις-Ευχετήρια Τηλεγραφήμματα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PEL_MUN001.01.F000157
Φάκελος #157  [1960]
Περιεχόμενα: Εορτασμός της 18/12/1912 - Απελευθέρωση της Έδεσσας. Προγράμματα προσκλήσεων εορτασμών και εκδηλώσεων. Εορτασμός της 25η...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PEL_MUN001.01.F000164
Φάκελος #164  [1976]
Α΄Παμβοειοελλαδικό Φεστιβάλ Χορωδιών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PEL_MUN001.01.F000181
Φάκελος #181  [1940-1941]
Πρωτόκολλα επίταξης-αποδείξεις παραλαβής επιταχθέντων ειδών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PEL_MUN001.01.F000182
Φάκελος #182  [1952-1959]
Στρατιωτικές εγκύκλιοι-Διαταγές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PEL_MUN001.01.F000183
Φάκελος #183  [1956 - 1959]
Στρατιωτικές εγκύκλιοι - Αποφάσεις - Προκηρύξεις διαγωνισμών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PEL_MUN001.02.F000012
Φάκελος #012  [1957]
Απολογιστικός Πίνακας του Δημοτικού Ταμείου Έδεσας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PEL_MUN001.02.F000015
Φάκελος #015  [1960]
Καταστάσεις εσόδων-εξόδων Δήμου Έδεσσας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PEL_MUN001.02.F000016
Φάκελος #016  [1962]
Πρακτικά Συνεδριάσεων. Πίνακες υπαλήλων-αποδοχές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PEL_MUN001.02.F000019
Φάκελος #019  [1939 - 1950]
Περιεχόμενα: Προύπολογισμός εσόδων-εξόδων-Διάφοροι λογαριασμοί. Εγγραφα σχετικά με ανάθεση καθηκόντων δημάρχου. Σχετικά με τη μίσθωση...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PEL_MUN001.02.F000021
Φάκελος #021  [1927-1932]
Aνέγερση δημοτικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρ. ρεύματος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PEL_MUN001.02.F000022
Φάκελος #022  [1926 - 1934]
Σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης της Έδεσσας.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα