@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-PAX
Τοπικό Αρχείο Παξών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-PAX_NOT001
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗ  [1850 - 1902]
Περιεχόμενα: Βιβλίο συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη. Βιβλίο Διαθηκών του συμβολαιογράφου Ευάγγελλ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_NOT001.00.F000001
Φάκελος #001  [25 Απριλίου 1850 - 17 Σεπτεμβρίου 1851]
Βιβλίο συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_NOT001.00.F000002
Φάκελος #002  [18 Σεπτεμβρίου 1851 - 22 Μαΐου 1852]
Βιβλίο συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_NOT001.00.F000003
Φάκελος #003  [26 Μαΐου 1852 - 01 Αυγούστου 1853]
Βιβλίο συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_NOT001.00.F000004
Φάκελος #004  [02 Αυγούστου 1853 - 17 Ιουλίου 1854]
Βιβλίο συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_NOT001.00.F000005
Φάκελος #005  [19 Ιουλίου 1854 - 26 Μαΐου 1855]
Βιβλίο συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_NOT001.00.F000006
Φάκελος #006  [29 Μαΐου 1855 - 25 Ιανουαρίου 1856]
Βιβλίο συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_NOT001.00.F000007
Φάκελος #007  [28 Ιανουαρίου 1856 - 05 Δεκεμβρίου 1856]
Βιβλίο συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_NOT001.00.F000008
Φάκελος #008  [08 Δεκεμβρίου 1856 - 11 Φεβρουαρίου 1858]
Βιβλίο συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_NOT001.00.F000009
Φάκελος #009  [12 Φεβρουαρίου 1858 - 22 Οκτωβρίου 1859]
Βιβλίο συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_NOT001.00.F000010
Φάκελος #010  [28 Οκτωβρίου 1859 - 11 Απριλίου 1861]
Βιβλίο συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_NOT001.00.F000011
Φάκελος #011  [15 Απριλίου 1861 - 29 Ιανουαρίου 1863]
Βιβλίο συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_NOT001.00.F000012
Φάκελος #012  [30 Ιανουαρίου 1863 - 30 Σεπτεμβρίου 1864]
Βιβλίο συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_NOT001.00.F000013
Φάκελος #013  [18 Οκτωβρίου 1864 - 12 Δεκεμβρίου 1865]
Βιβλίο συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_NOT001.00.F000014
Φάκελος #014  [13 Δεκεμβρίου 1865 - 22 Μαρτίου 1866]
Βιβλίο συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_NOT001.00.F000016
Φάκελος #016  [07 Απριλίου 1866 - 14 Ιουλίου 1866]
Βιβλίο συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_NOT001.00.F000017
Φάκελος #017  [14 Ιουλίου 1866 - 27 Μαρτίου 1867]
Βιβλίο Διαθηκών του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_NOT001.00.F000018
Φάκελος #018  [02 Απριλίου 1867 - 30 Δεκεμβρίου 1867]
Βιβλίο συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_NOT001.00.F000019
Φάκελος #019  [02 Ιανουαρίου 1868 - 20 Ιουλίου 1868]
Βιβλίο Διαθηκών του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_NOT001.00.F000020
Φάκελος #020  [20 Ιουλίου 1868 - 14 Δεκεμβρίου 1868]
Βιβλίο συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_NOT001.00.F000021
Φάκελος #021  [30 Ιουλίου 1869 - 10 Ιουλίου 1870]
Βιβλίο Διαθηκών του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα