@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-PAX
Τοπικό Αρχείο Παξών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-PAX_MUND01
ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ  [1841 - 1971]
Περιεχόμενα: "Νεκροσκόπος": βιβλίο καταγραφής θανάτων της Κοινότητας Γαΐου. Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_MUND01.01.F000001
Φάκελος #001  [1886 - 1971]
"Νεκροσκόπος": βιβλίο καταγραφής θανάτων της Κοινότητας Γαΐου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_MUND01.01.F000002
Φάκελος #002  [1841]
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_MUND01.01.F000003
Φάκελος #003  [1841 - 1842]
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_MUND01.01.F000004
Φάκελος #004  [1841 - 1843]
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_MUND01.01.F000005
Φάκελος #005  [1850]
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_MUND01.01.F000006
Φάκελος #006  [1851]
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_MUND01.01.F000007
Φάκελος #007  [1852]
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_MUND01.01.F000008
Φάκελος #008  [1853]
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_MUND01.01.F000009
Φάκελος #009  [1854]
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_MUND01.01.F000010
Φάκελος #010  [1855]
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_MUND01.01.F000011
Φάκελος #011  [1856]
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_MUND01.01.F000012
Φάκελος #012  [1857]
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_MUND01.01.F000013
Φάκελος #013  [1858]
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_MUND01.01.F000014
Φάκελος #014  [1859]
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_MUND01.01.F000015
Φάκελος #015  [1860]
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_MUND01.01.F000016
Φάκελος #016  [1861]
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_MUND01.01.F000017
Φάκελος #017  [1862]
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_MUND01.01.F000018
Φάκελος #018  [1863]
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_MUND01.01.F000019
Φάκελος #019  [1864]
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_MUND01.01.F000020
Φάκελος #020  [1865]
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα