@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-PAX
Τοπικό Αρχείο Παξών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-PAX_ADM003
ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ (ΙΟΝΙΟ ΚΡΑΤΟΣ)  [1828 - 1866]
Περιεχόμενα: "Conservatione delle Ipoteche Registro Generale di tutte le inscrizioni e traserizioni a…". Γενικόν Υπόμνημα των εγγραφώ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_ADM003.01.F000001
Φάκελος #001  [1844 - 1849]
"Conservatione delle Ipoteche Registro Generale di tutte le inscrizioni e traserizioni a…".
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_ADM003.01.F000002
Φάκελος #002  [1849 - 1853]
"Conservatione delle Ipoteche Registro Generale di tutte le inscrizioni e traserizioni a…".
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_ADM003.01.F000003
Φάκελος #003  [1853 - 1856]
Γενικόν Υπόμνημα των εγγραφών και των μεταγραφών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_ADM003.01.F000004
Φάκελος #004  [1860 - 1866]
Γενικόν Υπόμνημα των εγγραφών και των μεταγραφών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_ADM003.01.F000005
Φάκελος #005  [1860 - 1863]
Υπόμνημα Γενικόν.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_ADM003.01.F000006
Φάκελος #006  [1862 - 1866]
Υπόμνημα Γενικόν.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_ADM003.01.F000007
Φάκελος #007  [1863 - 1866]
Υπόμνημα Γενικόν Υποθηκών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_ADM003.01.F000008
Φάκελος #008  [1841 - 1862]
Βιβλίο πιστοποιητικών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_ADM003.01.F000009
Φάκελος #009  [1863 - 1866]
"βιβλίον των αντιγράφων απ' αφειθέντων πιστοποιητών".
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_ADM003.01.F000010
Φάκελος #010  [1842 - 1862]
"βιβλίον επιταγών".
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_ADM003.01.F000011
Φάκελος #011  [1848 - 1865]
Έλεγχος υποθηκοφυλακείου από Εισαγγελέα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_ADM003.01.F000012
Φάκελος #012  [1859 - 1860]
"Υπόμνημα ημερήσιων εισπράξεων".
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_ADM003.01.F000013
Φάκελος #013  [1841 - 1844]
"Registro delle trascrizioni degli Atti translativi di proprieta No2 - conservazione delle Ipoteche".
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_ADM003.01.F000014
Φάκελος #014  [1843 - 1844]
"conservazione delle Ipoteche".
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_ADM003.01.F000015
Φάκελος #015  [1841 - 1846]
"registro parziale" - "conservazione delle Ipoteche".
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_ADM003.01.F000016
Φάκελος #016  [1847]
"registro parziale" - "conservazione delle Ipoteche".
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_ADM003.01.F000017
Φάκελος #017  [1848 - 1857]
"registro parziale" - "conservazione delle Ipoteche".
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_ADM003.01.F000018
Φάκελος #018  [1857 - 1864]
"ειδικόν υπόμνημα".
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_ADM003.01.F000019
Φάκελος #019  [1842]
"libro delle dichiarazione delle Notifiche".
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-PAX_ADM003.01.F000020
Φάκελος #020  [1841 - 1844]
"Registro delle trascrizioni degli Atti translativi di proprieta No2 - conservazione delle Ipoteche".
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα