@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MAG
Αρχεία Ν. Μαγνησίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_NOT026
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΩΝ. ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΛΕΑ)  [1822 - 1987]
Περιεχόμενα: Αλφαβητικό ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 10897 - 14088. Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 23806 - 26996.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT026.00.F000001
Φάκελος #001  [1822 - 1885]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβιβαστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT026.00.F000002
Φάκελος #002  [1882 - 1892]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Πράξη υπό το υπ' αριθμόν 17- έγγραφο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση υ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT026.00.F000003
Φάκελος #003  [1882]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση υπό το υπ' αριθμόν 371 συμβόλαιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πράξη...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT026.00.F000004
Φάκελος #004  [1882]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση υπό το υπ' αριθμόν 47 συμβόλαιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφλη...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT026.00.F000005
Φάκελος #005  [1882 - 1883]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση υπό το υπ' αριθμόν 606 συμβόλαιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφλ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT026.00.F000006
Φάκελος #006  [1882 - 1883]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση υπό το υπ' αριθμόν 551 συμβόλαιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφλ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT026.00.F000007
Φάκελος #007  [1883 - 1893]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Πράξη υπό το υπ' αριθμόν 556 συμβολαίο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πράξη υπ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT026.00.F000008
Φάκελος #008  [1882 - 1893]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Πράξη υπό το υπ' αριθμόν 1891 συμβόλαιο. Συμβολαιογραφική πράξη υπό το υ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT026.00.F000009
Φάκελος #009  [1883]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Διαμαρτυρικό επί μη πληρωμή. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Πράξη υπό το υπ’ αρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT026.00.F000010
Φάκελος #010  [1883 - 1893]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Διαμαρτυρικό επί μη πληρωμή. Συμβολαιογραφική πράξη. Διαμαρτυρικό επί μη...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT026.00.F000011
Φάκελος #011  [1883 - 1884]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Έκθεση πλειστηριασμού ακινήτων. Συμβολαιογραφική πράξη υπό το υπ' αριθμό...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT026.00.F000012
Φάκελος #012  [1883 - 1884]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο επίπλων. Συμβο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT026.00.F000013
Φάκελος #013  [1884 - 1894]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Συημφωνητικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Εγγυητικό. Συμβολαιογ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT026.00.F000014
Φάκελος #014  [1884 - 1894]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πράξη υπό το υπ' αρι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT026.00.F000015
Φάκελος #015  [1884 - 1918]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πράξη υπό το υπ' αριθμόν 2589 συμβόλαιο. Συμβολαιογραφική π...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT026.00.F000016
Φάκελος #016  [1884 - 1894]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρερξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT026.00.F000017
Φάκελος #017  [1882 - 1885]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο ελαιοκαρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT026.00.F000018
Φάκελος #018  [1885 - 1895]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογρα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT026.00.F000019
Φάκελος #019  [1885]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πρά...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT026.00.F000020
Φάκελος #020  [1885 - 1919]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πράξη υπό το υπ' αριθμόν 5621 συμβόλαιο. Συμβολαιογραφική πρ...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα