@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MAG
Αρχεία Ν. Μαγνησίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_NOT025
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΟΝΤΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΛΕΑ)  [1931 - 1963]
Περιεχόμενα: Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1 - 3328. Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 3329 - 7499. Ευρετήριο συμβολαιογραφι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT025.01.F000059
Φάκελος #059  [1931 - 1937]
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1 - 3328.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT025.01.F000060
Φάκελος #060  [1937 - 1945]
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 3329 - 7499.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT025.01.F000061
Φάκελος #061  [1945 - 1948]
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 7503 - 9565.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT025.01.F000062
Φάκελος #062  [1948 - 1951]
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 9566 - 11384.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT025.01.F000063
Φάκελος #063  [1951 - 1954]
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 11385 - 14223.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT025.01.F000064
Φάκελος #064  [1954 - 1956]
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 14224 - 17154.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT025.01.F000065
Φάκελος #065  [1956 - 1963]
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 17155 - 22793.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT025.01.F000066
Φάκελος #066  [1931 - 1954]
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1 - 14223.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα