@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MAG
Αρχεία Ν. Μαγνησίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_NOT004
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΚΕΛΛΙΩΝΟΣ  [1884 - 1988]
Περιεχόμενα: Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1226 - 2957.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT004.02.F000001
Φάκελος #001  [1884 - 1985]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT004.02.F000002
Φάκελος #002  [1884 - 1888]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμφωνητικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξοφλητικό. Συμβολαιογρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT004.02.F000003
Φάκελος #003  [1885 - 1889]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση. Συμβολαιογ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT004.02.F000004
Φάκελος #004  [1885 - 1917]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση υπό το υπ' αρθμόν 917 συμβόλαιο. Συμβολαιογραφική π...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT004.02.F000005
Φάκελος #005  [1887 - 1889]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση υπό το υπ' αριθμόν 1054 συμβόλαιο. Συμβολαιογραφική...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT004.02.F000006
Φάκελος #006  [1888]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT004.02.F000007
Φάκελος #007  [1888 - 1988]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο λέμβου. Συμβο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT004.02.F000008
Φάκελος #008  [Οκτώβριος 1886 - Ιανουάριος 1889]
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1226 - 2957.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα