@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CSA
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAK007.00
Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Στρατιωτικών και Ναυτικών (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)  [1829 - 1830]
Περιέχει επιστολές, λογαριασμούς, ταχυδρομικές πληρωμές, γραμμάτια, αποδείξεις πληρωμών, καταλόγους ονομάτων, καταστάσεις υπηρεσιών, κατά...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK007.00.F000001
Φάκελος #001 - Γραμματεία/Υπουργείο Στρατιωτικών και Ναυτικών  [1829]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK007.00.F000002
Φάκελος #002 - Γραμματεία/Υπουργείο Στρατιωτικών και Ναυτικών  [1829]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK007.00.F000003
Φάκελος #003 - Γραμματεία/Υπουργείο Στρατιωτικών και Ναυτικών  [1829]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK007.00.F000004
Φάκελος #004 - Γραμματεία/Υπουργείο Στρατιωτικών και Ναυτικών  [1829]
Επιστολές, λογαριασμοί, ταχυδρομικές πληρωμές, και διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK007.00.F000005
Φάκελος #005 - Γραμματεία/Υπουργείο Στρατιωτικών και Ναυτικών  [1828 - 1829]
Επιστολές, υπηρεσιακά έγγραφα, γραμμάτια και λογαριασμοί.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK007.00.F000006
Φάκελος #006 - Γραμματεία/Υπουργείο Στρατιωτικών και Ναυτικών  [1828 - 1829]
Επιστολές, αποδείξεις πληρωμών, κατάλογοι ονομάτων και άλλα υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK007.00.F000007
Φάκελος #007 - Γραμματεία/Υπουργείο Στρατιωτικών και Ναυτικών  [1829 - 1830]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK007.00.F000008
Φάκελος #008 - Γραμματεία/Υπουργείο Στρατιωτικών και Ναυτικών  [1829]
Επιστολές, καταστάσεις υπηρεσιών, λογαριασμοί και άλλα υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK007.00.F000009
Φάκελος #009 - Γραμματεία/Υπουργείο Στρατιωτικών και Ναυτικών  [1829 - 1830]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK007.00.F000010
Φάκελος #010 - Γραμματεία/Υπουργείο Στρατιωτικών και Ναυτικών  [1830]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK007.00.F000011
Φάκελος #011 - Γραμματεία/Υπουργείο Στρατιωτικών και Ναυτικών  [1830]
Επιστολές, λογαριασμοί, κατάλογοι και διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK007.00.F000012
Φάκελος #012 - Γραμματεία/Υπουργείο Στρατιωτικών και Ναυτικών  [1830]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK007.00.F000013
Φάκελος #013 - Γραμματεία/Υπουργείο Στρατιωτικών και Ναυτικών  [1829 - 1830]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK007.00.F000014
Φάκελος #014 - Γραμματεία/Υπουργείο Στρατιωτικών και Ναυτικών  [1830]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK007.00.F000015
Φάκελος #015 - Γραμματεία/Υπουργείο Στρατιωτικών και Ναυτικών  [1830]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK007.00.F000016
Φάκελος #016 - Γραμματεία/Υπουργείο Στρατιωτικών και Ναυτικών  [1829 - 1830]
Επιστολές, αποδείξεις, υπηρεσιακά έγγραφα, κατάστιχα και κατάλογοι.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK007.00.F000017
Φάκελος #017 - Γραμματεία/Υπουργείο Στρατιωτικών και Ναυτικών  [1830]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK007.00.F000018
Φάκελος #018 - Γραμματεία/Υπουργείο Στρατιωτικών και Ναυτικών  [1830]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK007.00.F000019
Φάκελος #019 - Γραμματεία/Υπουργείο Στρατιωτικών και Ναυτικών  [1830]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK007.00.F000020
Φάκελος #020 - Γραμματεία/Υπουργείο Στρατιωτικών και Ναυτικών  [1830]
Επιστολές, διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα, λογαριασμοί, κατάλογοι, αποδείξεις, ταχυδρομικές πληρωμές, ισολογισμοί, ναυτολόγια κ.ά.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα