@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CSA
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAK006.00
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου της Θρησκείας και Παιδείας (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)  [1828 - 1833]
Περιέχει έγγραφα γενικού, ποικίλου και νομικού περιεχομένου, εκκλησιαστικά, μοναστηριακά, σχολικά (ήτοι εκπαιδευτικά, περί ορφανοτροφείου...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK006.00.F000018
Φάκελος #018 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Θρησκείας και Παιδείας  [1828]
Υπηρεσιακά έγγραφα, επιστολές, αποδείξεις, λογαριασμοί του αλληλοδιδακτικού ορφανοτροφείου Ναυπλίου, έγγραφα μονών, κατάλογοι που περιέχο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK006.00.F000019
Φάκελος #019 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Θρησκείας και Παιδείας  [1829]
Εκκλησιαστικά και μοναστηριακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK006.00.F000021A
Φάκελος #21A - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Θρησκείας και Παιδείας  [1829]
Εκκλησιαστικά και μοναστηριακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK006.00.F000022A
Φάκελος #22A - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Θρησκείας και Παιδείας  [1829]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK006.00.F000022B
Φάκελος #22B - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Θρησκείας και Παιδείας  [1829]
Σχολικά. Ορφανοτροφείο, Εθνική τυπογραφία, Γενική Εφημερίδα, Βιβλία, Βιβλιοθήκες, Εκδόσεις, Αρχαιολογικά, Μουσεία.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK006.00.F000023
Φάκελος #023 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Θρησκείας και Παιδείας  [1830]
Γενικά εκκλησιαστικά, μοναστηριακά, σχολικά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK006.00.F000024
Φάκελος #024 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Θρησκείας και Παιδείας  [1830]
Εκκλησιαστικά, μοναστηριακά, σχολικά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK006.00.F000025
Φάκελος #025 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Θρησκείας και Παιδείας  [1830]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK006.00.F000026
Φάκελος #026 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Θρησκείας και Παιδείας  [1830]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK006.00.F000027
Φάκελος #027 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Θρησκείας και Παιδείας  [1830]
Εκκλησιαστικά, μοναστηριακά, σχολικά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK006.00.F000028
Φάκελος #028 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Θρησκείας και Παιδείας  [1830]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK006.00.F000029
Φάκελος #029 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Θρησκείας και Παιδείας  [1830]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK006.00.F000030A
Φάκελος #30A - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Θρησκείας και Παιδείας  [1829 - 1830]
Εκκλησιαστικά, μοναστηριακά, σχολικά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK006.00.F000030B
Φάκελος #30B - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Θρησκείας και Παιδείας  [Αύγουστος 1830]
Σχολικά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK006.00.F000031A
Φάκελος #31A - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Θρησκείας και Παιδείας  [1830]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK006.00.F000032
Φάκελος #032 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Θρησκείας και Παιδείας  [1828 - 1830]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK006.00.F000033
Φάκελος #033 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Θρησκείας και Παιδείας  [1830]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα